Gerçeküstücü plastik sanatlarda mizah duygusu
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZELSANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALI
GERÇEKÜSTÜCÜ PLASTİK SANATLARDA MİZAH DUYGUSU
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Murat ARSLAN
VAN20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Öğretmen yetiştirme geleneğinin güncel duruşuna ilişkin öğretmen/öğretim elemanı görüşlerinin değerlendirilmesi-Diyarbakır-Ergani Anadolu öğretmen liseleri ve Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi örnekleri - Sayfa 91
84 düzeyinde öğrencisi bulunmayan diğer bölümler, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleridir.177 Tablo 21 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nin Bölümleri ve Anabilim Dalları Bölümler Eğitim Bilimleri Bölümü Türkçe Eğitimi Bölümü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm...
Türkiye'de öğretmen istihdamında yaşanan sorunlar - Sayfa 55
34 Tablo: 6 Doku z Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Anabilim Dallarına Göre Öğretim Üyesi Sayıları6 ANABİLİM DALI Tarih Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Eğit...
Öğretmen adaylarının Türkçe kullanım duyarlılık düzeyleri - Sayfa 70
1997 yılındaki düzenleme ile eğitim fakültelerinin anabilim dalı ve programları şu şekilde belirlenmiştir (Tablo 7): Tablo 7. 1997 Yılındaki düzenleme ile eğitim fakültelerinin anabilim dalı ve programları (YÖK, 2007:173-174) Bölüm Anabilim Dalı 1.1. Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı 1.2. Sınıf Öğretmenliği Programı 1. İlköğretim Bölümü 1.3. Fen Bilgisi Anabilim Dalı 2. Tür...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilim
eğitimi
anabilim
dalı
sosyal
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZELSANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALI
GERÇEKÜSTÜCÜ PLASTİK SANATLARDA MİZAH DUYGUSU
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Murat ARSLAN
VAN2008

İlgili Kaynaklarsingle.php