Giriş ve tam gelişmiş akış bölgesinde boru pürüzlülüğünün basınç kaybına etkisi

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

GİRİŞ VE TAM GELİŞMİŞ AKIŞ BÖLGESİNDE BORU PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN
BASINÇ KAYBINA ETKİSİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN Doç. Dr. Haydar EREN

HAZIRLAYAN Erdal TURAN

20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

GİRİŞ VE TAM GELİŞMİŞ AKIŞ BÖLGESİNDE BORU PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN
BASINÇ KAYBINA ETKİSİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN Doç. Dr. Haydar EREN

HAZIRLAYAN Erdal TURAN

2010

İlgili Kaynaklarsingle.php