Glutensiz erişte üretime üzerine bir araştırma
*/87(16=(57(h5(70h=(51(%5 $5$7,50$
A STUDY ON PRODUCTION OF GLUTEN FREE NOODLES
SEDA YALÇIN
Hacettepe Üniversitesi )HQ%LOLPOHUL(QVWLWV<|QHWPHOLLQLQ *GD0KHQGLVOLL$QDELOLP'DOLoLQgQJ|UG1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Etlerden izole edilen Klebsiella türlerinde siderofor oluşumu, serum direnci, hemolitik aktivite ve genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz üretiminin belirlenmesi - Sayfa 58
Çizelge 4.18. K.oxytoca izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları K.oxytoca MEM IPM AK CIP CN CTX CAZ SXT FEP SAM ATM TPZ AM AX K.Y4.4 H H HHH O H H H H H H D D K.Y5.2 H H HHH H H H H H H H D D K.Y9.1 H H HHH H H H H H O H D D K.Y11.1 H H HHH H H H H H O H D D K.Y12.3 H H HHH H O H H H H H D D K.Y13.5 H H HOH H H O H H H H D D K.Y3.3 H H HHH H H H H H...
Küçükçekmece lagününden (İstanbul) izole edilen enterik bakterilerin antibiyotik direnç profili - Sayfa 97
84 8. Antibiyogramlar A NA C AK S I T AMC CAZ D1a D H H H D H H H H D1b D H H H H H H H D D2a H H H H H H H H H D2b D D H H H H H H H D3 H H H H H D H H H E2a D H H H D H H D H E2b D H H H H H H D H E2c H H H H H H H H H E3a H H H H H H H H H E3b A H H H H H H D H 10/1a OH H H H H H H H H 10/1b D D H H H H H H H 11 D H H H OH H H H H 11/50b D H H H D H D D H 12a H H H H H H H H H 12b D H H H H H...
Etlerden izole edilen Klebsiella türlerinde siderofor oluşumu, serum direnci, hemolitik aktivite ve genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz üretiminin belirlenmesi - Sayfa 57
Çizelge 4.17. K.pneumoniae izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları K.pneumoniae MEM IPM AK CIP CN CTX CAZ SXT FEP SAM ATM TPZ AM AX KY2.3 H H HHH H H H H H O H DD KY8.3 H H HHH D O O D H O H DD KY9.2 H H HHH H O H O H O H DD KY10.2 H H HHO H H H H O H H DD KY13.2 H H OOH D O H O H O H DD KY15.1 H H HHO H H H H H O H DD K3.2 H H HHH H H H H H H H DD ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ø=øùhøøh=øø
$$ù$
study
productıon
gluten
free


1. SAYFA ICERIGI

*/87(16=(57(h5(70h=(51(%5 $5$7,50$
A STUDY ON PRODUCTION OF GLUTEN FREE NOODLES
SEDA YALÇIN
Hacettepe Üniversitesi )HQ%LOLPOHUL(QVWLWV<|QHWPHOLLQLQ *GD0KHQGLVOLL$QDELOLP'DOLoLQgQJ|UG

İlgili Kaynaklarsingle.php