Görme özürlüler için GPS-uzaysal veritabanı-kamera destekli dogrultu belirleme sistemi

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GÖRME ÖZÜRLÜLER İÇİN GPS-UZAYSAL VERİTABANI-KAMERA DESTEKLİ DOĞRULTU
BELİRLEME SİSTEMİ
Celalettin TIĞLI
DOKTORA TEZİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BURSA-20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GÖRME ÖZÜRLÜLER İÇİN GPS-UZAYSAL VERİTABANI-KAMERA DESTEKLİ DOĞRULTU
BELİRLEME SİSTEMİ
Celalettin TIĞLI
DOKTORA TEZİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BURSA-2007

İlgili Kaynaklarsingle.php