T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AD.
GRADE 2-3 GONARTROZU OLAN HASTALARDA İNTRAARTİKÜLER UYGULANAN HYALÜRONİK
ASİT İLE İNTRAARTİKÜLER UYGULANAN TENOKSİKAMIN AĞRI VE DİZ EKLEM
FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
UZMANLIK TEZİ
Dr. Recai ÖZKILIÇ BOLU-2013 T.C.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AD.1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Erken dönem deneysel osteoartrit modelinde intraartiküler uygulanan statin ve tetrasiklinlerin kondroprotektif etkilerinin araştırılması - Sayfa 1
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ERKEN DÖNEM DENEYSEL OSTEOARTRİT MODELİNDE İNTRAARTİKÜLER UYGULANAN STATİN VE TETRASİKLİNLERİN KONDROPROTEKTİF ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Mustafa DİNÇ UZMANLIK TEZİ BURSA – 2009 ...
Tıp ve sağlık bilimleri alanında Türkiye'de yayınlanan akademik süreli yayınlarda niteliği etkileyen nedenler ve kaliteyi yükseltme - Sayfa 180
EK 1:DERGİ LİSTESİ Sıra no : Dergi Adı (Yayıncı) 1. 14 Mart (Ege Üniversitesi) 2. 14 Mart (Ankara Üniversitesi) 3. 14 Mart (Samsun) (Samsun-Sinop-Amasya-Ordu Tabib Odası) 4. 14 Mart Dergisi (Ankara Üniversitesi ) 5. 14 Mart Eskişehir ve Kütahya Tıp Bayramı 6. 14 Mart Tıp Balosu Gazetesi 7. 14 Mart Tıp Bayramı 8. 14 Mart Tıp Dergisi 9. 14 Mart Tıp Dergisi (Gülhane Askeri Tıp Fakütesi) 10. ...
Deneysel septik artrit modelinde eklem kıkırdağı hasarı üzerine intraartiküler uygulanan - Sayfa 1
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI DENEYSEL SEPTİK ARTRİT MODELİNDE EKLEM KIKIRDAĞI HASARI ÜZERİNE İNTRAARTİKÜLER UYGULANAN PROPOLİSİN ETKİLERİ TIPTA UZMANLIK TEZİ Dr. İbrahim Halil KAFADAR KAYSERİ 2009 1 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
fakültesi
ortopedi
travmatoloji
tezi
uzmanlık


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AD.
GRADE 2-3 GONARTROZU OLAN HASTALARDA İNTRAARTİKÜLER UYGULANAN HYALÜRONİK
ASİT İLE İNTRAARTİKÜLER UYGULANAN TENOKSİKAMIN AĞRI VE DİZ EKLEM
FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
UZMANLIK TEZİ
Dr. Recai ÖZKILIÇ BOLU-2013 T.C.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AD.

İlgili Kaynaklarsingle.php