Gravity modeli çerçevesinde Türkiye’nin dış ticaretiT.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
GRAVİTY MODELİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYENİN DIŞ TİCARETİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Pınar TORUN
Enstitü Anabilim Dalı : İktisat Enstitü Bilim Dalı : İktisat
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tahsin BAKIRTAŞ
TEMMUZ – 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye' de seçim harcamları ve ekonomiye etkisi - Sayfa 1
T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE’DE SEÇİM HARCAMALARI VE EKONOMİYE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Barış KENAR Enstitü Anabilim Dalı: İktisat Enstitü Bilim Dalı: İktisat Politikası Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Recep ULUSOY AĞUSTOS – 2008 ...
Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi - Sayfa 1
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nurullah ALTINTAŞ Enstitü Anabilim Dalı : İktisat Enstitü Bilim Dalı : İktisat Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki AK MAYIS-2011 ...
1980 sonrası dış ticaretteki gelişmeler ve büyümeye etkisi: Türkiye örneği - Sayfa 1
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1980 SONRASI DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER VE BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe KAYA Enstitü Anabilim Dalı: İktisat Enstitü Bilim Dalı: İktisat Politikası Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Recep ULUSOY AĞUSTOS - 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
bilim
iktisat


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
GRAVİTY MODELİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYENİN DIŞ TİCARETİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Pınar TORUN
Enstitü Anabilim Dalı : İktisat Enstitü Bilim Dalı : İktisat
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tahsin BAKIRTAŞ
TEMMUZ – 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php