GSH S-konjugat transportu açısından farklı hücre soylarında hücre hasar mekanizmalarının incelenmesi
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GSH S-KONJUGAT TRANSPORTU AÇISINDAN FARKLI HÜCRE SOYLARINDA HÜCRE HASAR
MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ
(DOKTORA TEZİ) ŞULE BEYHAN ÖZDAŞ
DANIŞMAN Prof. Dr. GÖNÜL KANIGÜR TIBBİ BİYOLOJİ PROGRAMI
İSTANBUL-20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mikrobiyal yakıt hücrelerinde farklı substrat kaynaklarının arıtma ve yenilenebilir enerji üretimi üzerine etkileri - Sayfa 56
ZHANG, Y., MIN,B., ZHUANG,L., LIPINGH., ANGELIDAKI,I., ZHANG,J. 2011. Electricity generation and microbial community response to substrate changes in microbial fuel cell, 102 (2011) 1166–1173. Zuo, Y., Xıng, D., REGAN,J. M., Logan, B. E. 2008. Isolation of the Exoelectrogenic Bacterium Ochrobactrum anthropi YZ-1 by Using a U-Tube Microbial Fuel Cell. Appl. Environ. Microbiol., 74(10):3130-3137 T...
Belirli mikoplazma türlerinin tanısına yönelik optik biyosensör tasarımı - Sayfa 71
54 2.2. Yöntem 2.2.1. Çalışılan Hücre Kültürleri Çeşitli hücre kültürü örneklerinde Mikoplazma kontaminasyonu varlığının belirlenmesi amacıyla hücre kültürü çalışan farklı araştırma gruplarından toplanan örnekler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Toplanan hücreler, mikoplazma içermediği PCR ile test edilen besiyerleri kullanılarak çoğaltılmış ve tekrar eden çalışmalar için -86 ºC’ta muhaf...
Otolog kök hücre nakli yapılan lenfoma ve multiple miyelom olgularında kök hücre mobilizasyon etkinliği ve hücre dozu-engrafman ilişkisi - Sayfa 1
T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN LENFOMA VE MULTİPLE MİYELOM OLGULARINDA KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON ETKİNLİĞİ VE HÜCRE DOZU-ENGRAFMAN İLİŞKİSİ Dr. Nuri Barış Hasbal (UZMANLIK TEZİ) İSTANBUL, 2013 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
hücre
üniversitesi
tezi
bilimleri
farklı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GSH S-KONJUGAT TRANSPORTU AÇISINDAN FARKLI HÜCRE SOYLARINDA HÜCRE HASAR
MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ
(DOKTORA TEZİ) ŞULE BEYHAN ÖZDAŞ
DANIŞMAN Prof. Dr. GÖNÜL KANIGÜR TIBBİ BİYOLOJİ PROGRAMI
İSTANBUL-2006

İlgili Kaynaklarsingle.php