Güneş enerjili konut ısıtma sistemlerinin f-grafik yöntemi ile optimum boyutlandırılması


Bu çalışma 12/07/2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.
Tez Jürisi

Prof. Dr. Salim ÖZÇELEBİ İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ( Tez Danışmanı )

Prof. Dr. Feridun ÖZGÜÇ İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi

Prof. Dr. Cem PARMAKSIZOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi

Doç. Dr. Erol UZAL İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Serdar BARIŞ İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı kanat çıkış açılarında ara kanatçık uzunluğunun ve çevresel pozisyonunun dalgıç pompa performansına etkisinin analizi - Sayfa 2
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Bu çalışma jürimiz tarafından MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI'nda oybirliği ile DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Yaşar PANCAR Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü Üye: Prof. Dr. Cahit KURBANOĞLU (I. Danışman) Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Mühendisliği Bölümü ...
Gerinim hızının kortikal kemiğin mekanik özellikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi - Sayfa 2
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Bu çalışma jürimiz tarafından MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI'nda oybirliği ile DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Sami KARADENİZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Mühendisliği Bölümü Fakültesi, Makina Üye: Prof. Dr. Cahit KURBANOĞLU (I. Danışman) Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Mühend...
Sert malzemelerin frezelenmesinde takım aşınma davranışlarının belirlenmesi - Sayfa 2
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Bu çalışma jürimiz tarafından MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI’nda oybirliği ile DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Cahit KURBANOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Üye: Prof. Dr. Ulvi ŞEKER Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Üye: Prof. Dr. Remzi VAR...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışma
teknik
fakültesi
üniversitesi
edilmiştir
kabul


3. SAYFA ICERIGI

Bu çalışma 12/07/2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.
Tez Jürisi

Prof. Dr. Salim ÖZÇELEBİ İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ( Tez Danışmanı )

Prof. Dr. Feridun ÖZGÜÇ İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi

Prof. Dr. Cem PARMAKSIZOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi

Doç. Dr. Erol UZAL İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Serdar BARIŞ İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

İlgili Kaynaklar
single.php