Güney Kıbrıs Rum yönetiminin AB üyeliğinin Türkiye-AB ilişkilerine olası etkileri
T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN AB ÜYELİÖİNİN TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE OLASI ETKİLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN
Doç. Dr. Şaban ÇALIŞ
HAZIRLAYAN Saniye Müyesser TAŞLICALI
KONYA 20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde Türkiye'de farklı dil ve lehçelerde radyo ve televizyon yayıncılığı - Sayfa 107
96 KAYNAKÇA AB Genel Sekreterliği; Bölgesel ve Azınlık Dillerine ilişkin AB Uygulamaları ve Türkiye’deki Uygulamalar, Ankara, ABGS Yayınları, 1. Baskı, 2003. AB Genel Sekreterliği; Resmi Diller Dışındaki Dillerde Radyo ve Televizyon Yayını Yapılması ve Eğitim ile İlgili AB ve Aday Ülkeler Mevzuatı, Ankara, ABGS Yayınları, 1. Baskı, 2003. AB İle İlişkiler Genel Müd.; Avrupa Birliği ve Türkiye, ...
Komşuluk politikası çerçevesinde Avrupa Birliği'nin Ermenistan'la ilişkilerinin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine etkileri - Sayfa 100
konusundaki tutumu Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. 2008 yılında Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesinden itibaren, bu ülkenin dış ilişkilerinde yaşanan yumuşama, Türkiye'nin dış ilişkilerine de yansımıştır. Hem TUrkiye'nin hem de Ermenistan'ın AB ile diplomatik ilişkilere sahip olması AB'ye Türk-Ermeni sınır meselesinde etkin bir rol oynama fırsatı vermektedir. Fakat AB'nin Türk-Ermeni ...
Avrupa Birliği sürecinde iktidarın kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinin halkla ilişkiler açısından değerlendirilmesi(Cumhuriyet,Hürriyet ve Yeni Şafak örneğinde) - Sayfa 16
xiv Tablo–30: AB Üyelik Sürecinde MGK’nın Rolü ve AB’nin Konuya İlişkin Eleştirisine Cevap Verildiği Bilgisi Arasındaki İlişki Tablo–31: TSK’ nın Türkiye’nin AB Üyelik Sürecindeki Rolü ve Bu Konuda Türkiye’nin AB’nin Eleştirisine Cevap Verdiği Bilgisi Arasındaki İlişki Tablo–32: TSK’ nın Türkiye’nin AB Üyelik Sürecindeki Rolü ve Bu Konuda Hükümete İç Desteğin Olduğu Yönündeki Bilgi Ara...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ilişkiler
arası
türkiyeab
ilişkilerine
kıbrıs
çalış


1. SAYFA ICERIGI

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN AB ÜYELİÖİNİN TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE OLASI ETKİLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN
Doç. Dr. Şaban ÇALIŞ
HAZIRLAYAN Saniye Müyesser TAŞLICALI
KONYA 2004

İlgili Kaynaklarsingle.php