Hadislerde Hz. Peygamber’in yolculukları ve yolculuk adabı
17
tavafta bulunmayı da det edinmişti.57 Zaman zaman, hanımı Hz. Haticeyi de beraberinde Hiraya götürüyordu.58 Yine vahyin gelmeye başladığı sıralarda, gördüğü her taş ve ağaç, Ona Allahın selamı üzerinde olsun Ey Allahın Resulü!diye selamladığı gelen rivyetler arasındadır.59
Hdis kitaplarında, bu konu ile ilgili çeşitli rivyetler mevcuttur.60 Buharde geçen şu rivyette, bu yolculuğun son perdesinde, Hz. Peygamber (s.)e gelen ilk vahyin gelişi ele alınmaktadır ki, Hamidullaha göre Hiraya gittiği beşinci Ramazan ayıydı.61
Bu konuda Buharnin Hz. işe’den rivyetle, kaydettiği bir hdiste, Reslullah (s)’a yalnızlığın sevdirildiğini, Hira mağarasına çekilip orada, ailesine dönmeksizin birkaç gece tek başına kaldığını, mağarada kaldığı süre içinde ibadet ettiğini, azığı tükenince Hz. Hatice’ye gelip yine aynı şekilde azık alıp tekrar gittiğini ve bu durumun kendisine Hira mağarasında hak gelinceye kadar devam ettiğini belirtir. 62
Hz. Peygamber (s.)in, Hiraya yaptığı bu yolculukları, amacı itibariyle incelediğimizde Onun, şahsiyetinin büyüklüğüne ve ahlkının yüceliğine bir kez daha şahit olmaktayız. İçinde yaşadığı toplumun; yanlışlık, haksızlık ve etik olmayan davranışlarını hazmedemeyip, o toplumun her bakımdan mutluluğa ulaşabilmesi için günlerce dua ve tefekküre dalması, yaşıtlarının, ticaret, dünya malı ve zevklerinin peşine düştüğü bir zamanda Onun, İnsanlık için ne yapabilirim? düşüncesiyle, birçok sıkıntı ve zorluğa katlanarak bir mağaraya çekilmesi yüce bir erdemliktir.
2.2. PEYGAMBERLİKTEN SONRAKİ YOLCULUK AMAÇLARI
2.2.1. TEBLİĞ AMAÇLI YOLCULUKLARI
Peygamberlerin, Allahın emir ve yasaklarını, insanlara eksiksiz ve noksansız olarak bildirmeleri demek olan Tebliğ, aynı zamanda peygamberlerin ayrılmaz vasıflarından biridir. Kur’n-ı Kerim bu konuda şunu kaydeder:
Onlar (Peygamberler), Allahın insanlara gönderdiklerini tebliğ ederler. O’ndan korkarlar. Allah’tan başka kimseden korkmazlar.63
Peygamberimiz (s.), ilah vahyi aldığı ilk günden itibaren, tebliğ vazifesini tüm sıkıntı ve engellemelere rağmen başarıyla sürdürmüş, bu konuda hiçbir fedakrlıktan kaçınmamıştır. İşte bu fedakrlıklardan biri de hiç şüphesiz ki İslm Dinini yaymak, İslmi daveti Mekkenin dışına taşımak64 ve özgür bir ortam bulmak amacıyla Taife yaptığı yolculuktur.
Eb Tlib ve Hz. Haticenin vefatından sonra, Ebu Lehebin de desteğini çekmesiyle başta Ebu Leheb olmak üzere Hakem b. El-As, Ukbe b. Muayt gibi müşrikler, Hz. Peygamberi daha fazla rahatsız etmeye başladılar.65 Kısacası, Ebu
57İbn Hişam, a.g.e. II, 69;Taber, a.g.e. I, 532. 58Taber, a.g.e. I, 532 59İbn Hişam, a.g.e. II, 6667. 60Buhar, Vahiy, 3, I, 4; Müslim, İman 252, (160), I, 139141; Ahmed b.Hanbel, VI, 232. 61Hamidullah, a.g.e. I, 74. 62Buhar, Vahiy, 3, I, 4 63Ahzab, 33/39 64Mevdudi, a.g.e. III, 305. 65İbn Sad, a.g.e. I, 211. İbn Hişam, a.g.e. II, 264, 266.17. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


17. SAYFA ICERIGI

17
tavafta bulunmayı da det edinmişti.57 Zaman zaman, hanımı Hz. Haticeyi de beraberinde Hiraya götürüyordu.58 Yine vahyin gelmeye başladığı sıralarda, gördüğü her taş ve ağaç, Ona Allahın selamı üzerinde olsun Ey Allahın Resulü!diye selamladığı gelen rivyetler arasındadır.59
Hdis kitaplarında, bu konu ile ilgili çeşitli rivyetler mevcuttur.60 Buharde geçen şu rivyette, bu yolculuğun son perdesinde, Hz. Peygamber (s.)e gelen ilk vahyin gelişi ele alınmaktadır ki, Hamidullaha göre Hiraya gittiği beşinci Ramazan ayıydı.61
Bu konuda Buharnin Hz. işe’den rivyetle, kaydettiği bir hdiste, Reslullah (s)’a yalnızlığın sevdirildiğini, Hira mağarasına çekilip orada, ailesine dönmeksizin birkaç gece tek başına kaldığını, mağarada kaldığı süre içinde ibadet ettiğini, azığı tükenince Hz. Hatice’ye gelip yine aynı şekilde azık alıp tekrar gittiğini ve bu durumun kendisine Hira mağarasında hak gelinceye kadar devam ettiğini belirtir. 62
Hz. Peygamber (s.)in, Hiraya yaptığı bu yolculukları, amacı itibariyle incelediğimizde Onun, şahsiyetinin büyüklüğüne ve ahlkının yüceliğine bir kez daha şahit olmaktayız. İçinde yaşadığı toplumun; yanlışlık, haksızlık ve etik olmayan davranışlarını hazmedemeyip, o toplumun her bakımdan mutluluğa ulaşabilmesi için günlerce dua ve tefekküre dalması, yaşıtlarının, ticaret, dünya malı ve zevklerinin peşine düştüğü bir zamanda Onun, İnsanlık için ne yapabilirim? düşüncesiyle, birçok sıkıntı ve zorluğa katlanarak bir mağaraya çekilmesi yüce bir erdemliktir.
2.2. PEYGAMBERLİKTEN SONRAKİ YOLCULUK AMAÇLARI
2.2.1. TEBLİĞ AMAÇLI YOLCULUKLARI
Peygamberlerin, Allahın emir ve yasaklarını, insanlara eksiksiz ve noksansız olarak bildirmeleri demek olan Tebliğ, aynı zamanda peygamberlerin ayrılmaz vasıflarından biridir. Kur’n-ı Kerim bu konuda şunu kaydeder:
Onlar (Peygamberler), Allahın insanlara gönderdiklerini tebliğ ederler. O’ndan korkarlar. Allah’tan başka kimseden korkmazlar.63
Peygamberimiz (s.), ilah vahyi aldığı ilk günden itibaren, tebliğ vazifesini tüm sıkıntı ve engellemelere rağmen başarıyla sürdürmüş, bu konuda hiçbir fedakrlıktan kaçınmamıştır. İşte bu fedakrlıklardan biri de hiç şüphesiz ki İslm Dinini yaymak, İslmi daveti Mekkenin dışına taşımak64 ve özgür bir ortam bulmak amacıyla Taife yaptığı yolculuktur.
Eb Tlib ve Hz. Haticenin vefatından sonra, Ebu Lehebin de desteğini çekmesiyle başta Ebu Leheb olmak üzere Hakem b. El-As, Ukbe b. Muayt gibi müşrikler, Hz. Peygamberi daha fazla rahatsız etmeye başladılar.65 Kısacası, Ebu
57İbn Hişam, a.g.e. II, 69;Taber, a.g.e. I, 532. 58Taber, a.g.e. I, 532 59İbn Hişam, a.g.e. II, 6667. 60Buhar, Vahiy, 3, I, 4; Müslim, İman 252, (160), I, 139141; Ahmed b.Hanbel, VI, 232. 61Hamidullah, a.g.e. I, 74. 62Buhar, Vahiy, 3, I, 4 63Ahzab, 33/39 64Mevdudi, a.g.e. III, 305. 65İbn Sad, a.g.e. I, 211. İbn Hişam, a.g.e. II, 264, 266.

İlgili Kaynaklarsingle.php