Hadislerde Hz. Peygamber’in yolculukları ve yolculuk adabı
39
bıraktı. Uzraoğullarından bir de kılavuz yanlarına aldılar. Reslullah (s.) geceleri yolculuk yaptı ve gündüzleri konakladı. Müslümanlar, yaklaştıklarında onlar da Medineye hareket etmişlerdi. İzlerini takib eden Müslümanlar onlara yetişti. Vurulan vuruldu. Kaçabilen kaçtı. Birkaç gün orada kalarak etrafa Müfrezeler saldı. Bu gazvede Uyeyne b.Hısn ile bir anlaşma yaptı. Daha sonra Medineye döndü.252
Necid bölgesinde bulunan, Huza kabilesinden Mustalikoğulları, Medine’ye dokuz günlük mesfedeki bir yerde yerleşmişlerdi. Müslümanlarla iyi geçiniyorlardı; fakat Kureyşlilerin teşvikiyle kabile reisi Eb Dırr oğlu Hris, çevrede yaşayan bedevi kabilelerle birleşerek Medine’ye baskın için hazırlığa başladı. Reslullah (s.) durumu öğrenince, Medine’de Zeyd b. Hrise’yi vekil bırakarak Hicretin beşinci yılı Şaban ayında, bin kişilik bir kuvvetle Ben Mustalık üzerine yürüdü. Bu gazveye Ben Mustalık veya el-Mureys gazvesi de denilmiştir.253
Bedevler, Müslümanların, üzerlerine geldiğini duyunca, korkup dağıldılar. Hris’in etrafında sdece kendi kabilesi kaldı.
Ben Mustalık, Müreysi suyu yanında toplanmış henüz hazırlıklarını tamamlayamamıştı. Müslüman olmaları teklif edildi, kabul etmediler. Fakat Müslümanların düzenli hücumlarına karşı duramayıp kısa bir sürede içinde dağıldılar.
Savaş sonunda, Müslümanlardan bir kişi şehid oldu, müşriklerden ise on kişi öldü geriye kalanları malları ile birlikte esir düştüler. Esirler arasında, kabile reisi Hris’in kızı Cüveyriye de vardı. Ganimetlerin taksiminde, Sbit b. Kays’ın payına ayrılmıştı. Babası Hris, Peygamber (s.)’e başvurarak kızının şerefinin korunmasını istedi.
Hz. Peygamber (s.), Cüveyriye’nin bedelini Sbit b. Kays’a ödeyerek onu serbest bıraktı. Cüveyriye kabilesine dönmedi, kendi isteği ile Reslullah (s.)’la evlendi. Bunun üzerine ashb:
“Reslullah (s.)ın eşinin yakınları esir tutulmaz.” diyerek ellerindeki bütün esirleri serbest bıraktılar. Bu sebeple Hz.işe:
Kavmi için, Cüveyriye kadar hayırlı başka bir kadın bilmiyorum. demiştir.254
Peygamber (s.)in, Cüveyriye ile evlenmesi önemli siyasi sonuçlar da doğurmuştur. Bu evlilik sebebiyle, bütün esirler fidye ödemeden serbest bırakıldılar. Mustalıkoğulları da daha sonra toptan Müslüman oldu.
Reslullah (s.) her sefere çıkışında, aralarında kur’a çekerek hanımlarından birini yanında götürürdü.255 Ben Mustalık Gazsında da Hz. işe’yi götürmüştü. Dönüşte, bir gece konak yerinden hareket edileceği sırada Hz. işe’nin gerdanlığının kaybolduğu anlaşıldı. Reslullah (s.), aranmasını emretti, bu yüzden hareket gecikti. Derken sabah namazı vakti oldu. Oysa abdest için yanlarında yeterli su yoktu. Zamanında hareket edilebilseydi, suyun başına yetişilecekti. Namaz vakti çıkacak, diye herkes telş içindeydi. Hz. Ebu Bekir, bu duruma sebep olan kızı işe’yi azarlamış hatta hırpalamıştı. İşte Müslümanlar böyle bir sıkıntı içindeyken, su bulunmadığında temiz toprakla teyemmüm yapılacağını bildiren yet indi. 256 Müslümanlar son derece sevindiler, hemen teyemmüm yaparak namazlarını kıldılar.
252İbn Sad, a.g.e. II, 62. 253İbn Sad, a.g.e. II, 63. 254Taber, a.g.e. II,111. 255Buhar, Şehadat,10, III,154. 256Nesi, Tahret, 194, I, 163164; Buhar, Teyemmüm,1, I, 86.39. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


39. SAYFA ICERIGI

39
bıraktı. Uzraoğullarından bir de kılavuz yanlarına aldılar. Reslullah (s.) geceleri yolculuk yaptı ve gündüzleri konakladı. Müslümanlar, yaklaştıklarında onlar da Medineye hareket etmişlerdi. İzlerini takib eden Müslümanlar onlara yetişti. Vurulan vuruldu. Kaçabilen kaçtı. Birkaç gün orada kalarak etrafa Müfrezeler saldı. Bu gazvede Uyeyne b.Hısn ile bir anlaşma yaptı. Daha sonra Medineye döndü.252
Necid bölgesinde bulunan, Huza kabilesinden Mustalikoğulları, Medine’ye dokuz günlük mesfedeki bir yerde yerleşmişlerdi. Müslümanlarla iyi geçiniyorlardı; fakat Kureyşlilerin teşvikiyle kabile reisi Eb Dırr oğlu Hris, çevrede yaşayan bedevi kabilelerle birleşerek Medine’ye baskın için hazırlığa başladı. Reslullah (s.) durumu öğrenince, Medine’de Zeyd b. Hrise’yi vekil bırakarak Hicretin beşinci yılı Şaban ayında, bin kişilik bir kuvvetle Ben Mustalık üzerine yürüdü. Bu gazveye Ben Mustalık veya el-Mureys gazvesi de denilmiştir.253
Bedevler, Müslümanların, üzerlerine geldiğini duyunca, korkup dağıldılar. Hris’in etrafında sdece kendi kabilesi kaldı.
Ben Mustalık, Müreysi suyu yanında toplanmış henüz hazırlıklarını tamamlayamamıştı. Müslüman olmaları teklif edildi, kabul etmediler. Fakat Müslümanların düzenli hücumlarına karşı duramayıp kısa bir sürede içinde dağıldılar.
Savaş sonunda, Müslümanlardan bir kişi şehid oldu, müşriklerden ise on kişi öldü geriye kalanları malları ile birlikte esir düştüler. Esirler arasında, kabile reisi Hris’in kızı Cüveyriye de vardı. Ganimetlerin taksiminde, Sbit b. Kays’ın payına ayrılmıştı. Babası Hris, Peygamber (s.)’e başvurarak kızının şerefinin korunmasını istedi.
Hz. Peygamber (s.), Cüveyriye’nin bedelini Sbit b. Kays’a ödeyerek onu serbest bıraktı. Cüveyriye kabilesine dönmedi, kendi isteği ile Reslullah (s.)’la evlendi. Bunun üzerine ashb:
“Reslullah (s.)ın eşinin yakınları esir tutulmaz.” diyerek ellerindeki bütün esirleri serbest bıraktılar. Bu sebeple Hz.işe:
Kavmi için, Cüveyriye kadar hayırlı başka bir kadın bilmiyorum. demiştir.254
Peygamber (s.)in, Cüveyriye ile evlenmesi önemli siyasi sonuçlar da doğurmuştur. Bu evlilik sebebiyle, bütün esirler fidye ödemeden serbest bırakıldılar. Mustalıkoğulları da daha sonra toptan Müslüman oldu.
Reslullah (s.) her sefere çıkışında, aralarında kur’a çekerek hanımlarından birini yanında götürürdü.255 Ben Mustalık Gazsında da Hz. işe’yi götürmüştü. Dönüşte, bir gece konak yerinden hareket edileceği sırada Hz. işe’nin gerdanlığının kaybolduğu anlaşıldı. Reslullah (s.), aranmasını emretti, bu yüzden hareket gecikti. Derken sabah namazı vakti oldu. Oysa abdest için yanlarında yeterli su yoktu. Zamanında hareket edilebilseydi, suyun başına yetişilecekti. Namaz vakti çıkacak, diye herkes telş içindeydi. Hz. Ebu Bekir, bu duruma sebep olan kızı işe’yi azarlamış hatta hırpalamıştı. İşte Müslümanlar böyle bir sıkıntı içindeyken, su bulunmadığında temiz toprakla teyemmüm yapılacağını bildiren yet indi. 256 Müslümanlar son derece sevindiler, hemen teyemmüm yaparak namazlarını kıldılar.
252İbn Sad, a.g.e. II, 62. 253İbn Sad, a.g.e. II, 63. 254Taber, a.g.e. II,111. 255Buhar, Şehadat,10, III,154. 256Nesi, Tahret, 194, I, 163164; Buhar, Teyemmüm,1, I, 86.

İlgili Kaynaklarsingle.php