Hadislerde Hz. Peygamber’in yolculukları ve yolculuk adabı
54
sırada ortaya çıkıveren bu turist akımı(!) Mekke ahalisine pek hoş gelmişti. Bununla beraber Müslümanlar kısa zamanda karşı taraftan iyi bir kabul göreceklerini de beklemiyordu.350
Diğer taraftan, Mekkeli Müslümanlar, doğup büyüdükleri ve her şeylerini bırakıp ayrıldıkları yurtlarını çok özlemişlerdi. Her namazda yöneldikleri kutsal Kbe’yi, altı yıldan beri ziyaret edemiyorlardı. Kbe’yi ziyaret, bütün Müslümanların en büyük ortak özlemleri olmuştu.
Hicretin altıncı yılı, Reslullah (s.), gördüğü bir rüya üzerine351 hep birlikte Kbe’yi ziyaret edeceklerini ashbına müjdeledi. Hazırlıklar tamamlandı. Savaş yapılması yasak olan aylardan Zilkade’nin ilk pazartesi günü, yerine Mektm oğlu Abdullah’ı vekil bırakarak, ashbından bin dört yüz kişi352 ile Medine’den ayrıldı. Bir rivyete göre yedi yüz kişi353 oldukları belirtilmiştir. Hanımlarından Ümmü Seleme de beraberinde bulunuyordu. Maksadı savaş olmayıp, yalnızca Kbe’yi ziyaret etmekti. Bu seyahati mukaddes aylardan birinde yapması bunun açık bir göstergesidir. Mekkelileri telşlandırmamak için, ashbının silah taşımalarına izin vermemiş, sadece yolcu silhı olarak birer kılıç almışlardı. Hac için Mekke’ye gelecek düşman kabilelerle yolda karşılaşmamak için, Kbe ziyaretini hac günlerinden önce yapmayı uygun görmüştü. Yanlarında yetmiş kurbanlık deve bulunuyordu.354
Buhar ve Ebu Dvudun kaydettiği uzun bir hadiste Hudeybiye seferinin nasıl geliştiği geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Biz burada konu ile alakalı kısımlarını vermeye çalışacağız. Buna göre, Reslullah (s.) Hudeybiye senesinde Medine’den çıktı. Yolda bir yerlere ulaşınca Hz. Peygamber (s.): Halid İbnu’l-Velid, Kureyş’e ait gözcülük yapan bir grup atlının başında olarak el-Gamim’dedir, siz sağ tarafı takip edin!” dedi.
Reslullah (s.) yoluna devam etti. Seniyye mevkiine gelindi. Oradan (devam edildiği takdirde) Kureyşlilerin bulunduğu yere inmek mümkündü. Ama devesi orada çöktü. Halk:
“Kalk, kalk, yürü, yürü!” dedi ise, de deve kalkmamakta ısrar etti. Halk bu sefer:
“(Reslullah (s.)ın devesi) Kasva çöküp kaldı. Kasva çöküp kaldı!” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.) :
“Hayır! Kasv çöküp kalmadı. Onun böyle bir huyu da yok; ancak onu, “Fili (Mekke’ye girmekten alıkoyan) Zat, durdurmuştur!” buyurdu. Sonra deveyi zorladı, deve sıçrayıp kalktı. Ravi dedi ki: Reslullah (s.) Kureyş tarafından saptı, suyu az olan Semed Kuyusunun yanına indi. Burası Hudeybiye mevkiinin en uç noktasında idi. (Mezkr kuyunun suyu azdı. Öyle ki) insanlar ondan suyu avuç avuç toplarlardı. Çok geçmeden suyu kurudu. Reslullah (s.)’a susuzluktan şikyette bulundular. Peygamber (s.) sandığından bir ok çıkardı, onu kuyuya koymalarını söyledi. Allah’a yemin olsun çok geçmeden, su coşmaya başladı ve ashab oradan ayrılıncaya kadar onlara yetecek kadar akmaya devam etti. Hadis, bundan sonra Hudeybiye
350Hamidullah, a.g.e. I, 253. 351Fetih, 48/ 27. 352Buhar, Mağazi, 35, V, 62. 353İbn Hişam, a.g.e. IV, 276. 354İbn Hişam, a.g.e. IV, 276.54. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


54. SAYFA ICERIGI

54
sırada ortaya çıkıveren bu turist akımı(!) Mekke ahalisine pek hoş gelmişti. Bununla beraber Müslümanlar kısa zamanda karşı taraftan iyi bir kabul göreceklerini de beklemiyordu.350
Diğer taraftan, Mekkeli Müslümanlar, doğup büyüdükleri ve her şeylerini bırakıp ayrıldıkları yurtlarını çok özlemişlerdi. Her namazda yöneldikleri kutsal Kbe’yi, altı yıldan beri ziyaret edemiyorlardı. Kbe’yi ziyaret, bütün Müslümanların en büyük ortak özlemleri olmuştu.
Hicretin altıncı yılı, Reslullah (s.), gördüğü bir rüya üzerine351 hep birlikte Kbe’yi ziyaret edeceklerini ashbına müjdeledi. Hazırlıklar tamamlandı. Savaş yapılması yasak olan aylardan Zilkade’nin ilk pazartesi günü, yerine Mektm oğlu Abdullah’ı vekil bırakarak, ashbından bin dört yüz kişi352 ile Medine’den ayrıldı. Bir rivyete göre yedi yüz kişi353 oldukları belirtilmiştir. Hanımlarından Ümmü Seleme de beraberinde bulunuyordu. Maksadı savaş olmayıp, yalnızca Kbe’yi ziyaret etmekti. Bu seyahati mukaddes aylardan birinde yapması bunun açık bir göstergesidir. Mekkelileri telşlandırmamak için, ashbının silah taşımalarına izin vermemiş, sadece yolcu silhı olarak birer kılıç almışlardı. Hac için Mekke’ye gelecek düşman kabilelerle yolda karşılaşmamak için, Kbe ziyaretini hac günlerinden önce yapmayı uygun görmüştü. Yanlarında yetmiş kurbanlık deve bulunuyordu.354
Buhar ve Ebu Dvudun kaydettiği uzun bir hadiste Hudeybiye seferinin nasıl geliştiği geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Biz burada konu ile alakalı kısımlarını vermeye çalışacağız. Buna göre, Reslullah (s.) Hudeybiye senesinde Medine’den çıktı. Yolda bir yerlere ulaşınca Hz. Peygamber (s.): Halid İbnu’l-Velid, Kureyş’e ait gözcülük yapan bir grup atlının başında olarak el-Gamim’dedir, siz sağ tarafı takip edin!” dedi.
Reslullah (s.) yoluna devam etti. Seniyye mevkiine gelindi. Oradan (devam edildiği takdirde) Kureyşlilerin bulunduğu yere inmek mümkündü. Ama devesi orada çöktü. Halk:
“Kalk, kalk, yürü, yürü!” dedi ise, de deve kalkmamakta ısrar etti. Halk bu sefer:
“(Reslullah (s.)ın devesi) Kasva çöküp kaldı. Kasva çöküp kaldı!” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.) :
“Hayır! Kasv çöküp kalmadı. Onun böyle bir huyu da yok; ancak onu, “Fili (Mekke’ye girmekten alıkoyan) Zat, durdurmuştur!” buyurdu. Sonra deveyi zorladı, deve sıçrayıp kalktı. Ravi dedi ki: Reslullah (s.) Kureyş tarafından saptı, suyu az olan Semed Kuyusunun yanına indi. Burası Hudeybiye mevkiinin en uç noktasında idi. (Mezkr kuyunun suyu azdı. Öyle ki) insanlar ondan suyu avuç avuç toplarlardı. Çok geçmeden suyu kurudu. Reslullah (s.)’a susuzluktan şikyette bulundular. Peygamber (s.) sandığından bir ok çıkardı, onu kuyuya koymalarını söyledi. Allah’a yemin olsun çok geçmeden, su coşmaya başladı ve ashab oradan ayrılıncaya kadar onlara yetecek kadar akmaya devam etti. Hadis, bundan sonra Hudeybiye
350Hamidullah, a.g.e. I, 253. 351Fetih, 48/ 27. 352Buhar, Mağazi, 35, V, 62. 353İbn Hişam, a.g.e. IV, 276. 354İbn Hişam, a.g.e. IV, 276.

İlgili Kaynaklarsingle.php