Hadislerde Hz. Peygamber’in yolculukları ve yolculuk adabı
77

Sahr ibn Veda el-Gmid anlatıyor: Reslullah (s.) şöyle dua ederdi: Allahım, ümmetime erkenciliği mübarek kıl. Nitekim Peygamber (s.) bir seriye veya bir ordu göndereceği zaman, onu günün erken saatinde yola çıkarırdı.61

Peygamber Efendimiz pek çok işe günün erken saatinde başlamayı tercih etmiş ve ümmetine de bu şekilde davranmayı tavsiye etmiştir. limler, sadece sefere çıkmada, rızık için gitmede değil, görülecek her işte, erkenciliği tavsiye ederler. Bu işlerin başında ilim talebi zikredilir. Gerçek ilim, kargalar gibi erkenci olmakla elde edilir. demişlerdir.62

Hz. Peygamber (s.) yola giden ashabının hayırlısıyla erkenden dönüp gelmesi için Allaha şöyle dua ederdi.

Dininizi, emanetinizi ve işlerinizin sonucunu, Allaha emanet ediyorum.63 Reslullah (s.), bir iş (yolculuk vb.) için çıktığı zaman karşısındaki insanlardan güzel sözler işitmeyi severdi. Gelen hdis bu durumu ortaya koyması açısından önemlidir:

Hz. Enes anlatıyor: “Reslullah (s.), bir ihtiyacı görmek üzere (yola) çıktığı zaman ya raşid (uğurlar olsun)! Ya necih (hayırlı muvaffakiyetler) temennilerini işitmekten hoşlanırdı.”64 Tirmiznin, hasen-garib-sahih olarak değerlendirdiği bu hdis, yola çıkmak üzere olan bir kimseye Uğurlar olsun demenin güzel bir davranış olduğunu belirtmektedir. Reslullahın kendisi için istediği bu tür ifadeleri, bir işe gönderirken başkasına söylediği muhakkaktır. Ancak Hz. Peygamber (s.)in
işitmesini istediği bu kavramların neticesi yani uğurun gerçekleşmesi hakkında ise değişik bir bakış açısı getirmekte ve şunları ifade etmektedir:

“.”

“İyi muamele artmadır -veya uğurdur dedi- kötü huy da uğursuzluktur.”65

Bu hdis, bize sadece yolculuklarda değil tüm işlerimizde iyi muamelede bulunmamızı dolaylı olarak istemekte, herhangi bir durumda bize ulaşan bir iyiliğin ya da kötülüğün sebebini kendimizde aramamız gerektiğini de vurgulamaktadır.

3.8. YOLCULARA TAVSİYELERİ Abdullah b.Ömer anlatıyor: Reslullah (s.), Kuranla düşman yurduna
yolculuğu yasakladı.66 Hdisin metni şöyledir:

61İbn Mce, Ebu Abdillah Muhammed b.Yezid el-Kazvn, es-Sünen, İstanbul, 1992, Ticarat, 41, (2236), II, 752; Tirmiz, Buyu, 6, (1212), III, 517 62Canan, a.g.e. VIII, 18. 63Ebu Davud, Cihad, 73, (2601), III, 7677. 64Tirmiz, Siyer, 47, (1616), IV, 161. 65Ebu Dvud, Edep, 123, (5162, 5163), V, 361362. 66Müslim, İmare, 92, II, 1490.77. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


77. SAYFA ICERIGI

77

Sahr ibn Veda el-Gmid anlatıyor: Reslullah (s.) şöyle dua ederdi: Allahım, ümmetime erkenciliği mübarek kıl. Nitekim Peygamber (s.) bir seriye veya bir ordu göndereceği zaman, onu günün erken saatinde yola çıkarırdı.61

Peygamber Efendimiz pek çok işe günün erken saatinde başlamayı tercih etmiş ve ümmetine de bu şekilde davranmayı tavsiye etmiştir. limler, sadece sefere çıkmada, rızık için gitmede değil, görülecek her işte, erkenciliği tavsiye ederler. Bu işlerin başında ilim talebi zikredilir. Gerçek ilim, kargalar gibi erkenci olmakla elde edilir. demişlerdir.62

Hz. Peygamber (s.) yola giden ashabının hayırlısıyla erkenden dönüp gelmesi için Allaha şöyle dua ederdi.

Dininizi, emanetinizi ve işlerinizin sonucunu, Allaha emanet ediyorum.63 Reslullah (s.), bir iş (yolculuk vb.) için çıktığı zaman karşısındaki insanlardan güzel sözler işitmeyi severdi. Gelen hdis bu durumu ortaya koyması açısından önemlidir:

Hz. Enes anlatıyor: “Reslullah (s.), bir ihtiyacı görmek üzere (yola) çıktığı zaman ya raşid (uğurlar olsun)! Ya necih (hayırlı muvaffakiyetler) temennilerini işitmekten hoşlanırdı.”64 Tirmiznin, hasen-garib-sahih olarak değerlendirdiği bu hdis, yola çıkmak üzere olan bir kimseye Uğurlar olsun demenin güzel bir davranış olduğunu belirtmektedir. Reslullahın kendisi için istediği bu tür ifadeleri, bir işe gönderirken başkasına söylediği muhakkaktır. Ancak Hz. Peygamber (s.)in
işitmesini istediği bu kavramların neticesi yani uğurun gerçekleşmesi hakkında ise değişik bir bakış açısı getirmekte ve şunları ifade etmektedir:

“.”

“İyi muamele artmadır -veya uğurdur dedi- kötü huy da uğursuzluktur.”65

Bu hdis, bize sadece yolculuklarda değil tüm işlerimizde iyi muamelede bulunmamızı dolaylı olarak istemekte, herhangi bir durumda bize ulaşan bir iyiliğin ya da kötülüğün sebebini kendimizde aramamız gerektiğini de vurgulamaktadır.

3.8. YOLCULARA TAVSİYELERİ Abdullah b.Ömer anlatıyor: Reslullah (s.), Kuranla düşman yurduna
yolculuğu yasakladı.66 Hdisin metni şöyledir:

61İbn Mce, Ebu Abdillah Muhammed b.Yezid el-Kazvn, es-Sünen, İstanbul, 1992, Ticarat, 41, (2236), II, 752; Tirmiz, Buyu, 6, (1212), III, 517 62Canan, a.g.e. VIII, 18. 63Ebu Davud, Cihad, 73, (2601), III, 7677. 64Tirmiz, Siyer, 47, (1616), IV, 161. 65Ebu Dvud, Edep, 123, (5162, 5163), V, 361362. 66Müslim, İmare, 92, II, 1490.

İlgili Kaynaklarsingle.php