Hadislerde Hz. Peygamber’in yolculukları ve yolculuk adabı
79

Müslim diyor ki: Bu hdislerde seferin üç gün, iki gün veya bir gün olduğu konusunda değişik rivyetler vardır. Bu rivyetlerin tümü sahihtir. Sefer sayılan tüm yolculuklarda kadının mahremsiz çıkması ciz olmaz.73 Bir diğer hdiste, bu mesafe bir gün bir gece olarak tabir edilmektedir:

Ebü Hüreyre anlatıyor: “Resülullah (s.) buyurdular ki: “Allaha ve ahiret gününe inanan bir kadına, bir gece ve gündüz devam edecek bir mesafeye, yanında bir mahremi olmadıkça gitmesi hell değildir.”74

Kadının yanında bir mahremi yoksa hacca gitmesi gerekmez. Bu görüş, başta Eb Hanife olmak üzere Hasan Basr, İbrahim Neh ve Rey ekolünün görüşüdür. Ahmed b. Hanbelde aynı görüştedir. İmam Mlik, kadın bir bayan topluluğu ile hacca gider demiştir. İmam Şafi de kadın, Müslüman, hür ve güvenilir bir kadınla hacca gider demiştir.75

İbn Hacer: Bu hdisle, kadının yanında mahremi olmadan seyahat etmesinin ciz olmadığına istidlal edilmiştir. Bu istidlalde, hacc, umre ve diyar-ı şirkten çıkma durumları dışında icma edilmiştir. Bir kısım ulema bunu haccın şartlarından biri saymıştır. demektedir.76

Yine bazı limler, bu hdisten yola çıkarak, bir günden az süren yolculuğu kadının mahremsiz yapabileceğini söylemiştir.77

Avnul-Mabudta konunun geniş izahı yapılmış biz burada önemli bazı

açıklamaları almakla yetineceğiz. Kadının tek başına yolculuk yapmasını

yasaklayan hdisler çoktur. Aralarında ifade yönüyle farklar vardır. Bazıları üç gün

üç gecelik, bazıları iki gün iki gecelik, bazıları da bir günlük seyahati mahremsiz

olarak yapmayı yasaklar. limler, ibarelerdeki ihtilafın, Hz. Peygamber (s.)e

sorulan soruların farklı oluşundan ve farklı yer ve zamanda sorulmuş olmasından

ileri geldiğini söylemişler ve eklemişlerdir: Üç günlük mesafedeki seyahatin

yasaklanmasından hareketle daha kısa mesafeler gitmenin mübah olacağı hükmü

çıkarılamaz. Bu rivyetlerin hepsi de sahihtir. Hz. Peygamber (s.) sefer diye

nitelendirilen mesafe hakkında bir tahdit yoluna gitmemiştir. Öyleyse sefer adı

alan her mesafeye, yanında kocası veya bir mahremi olamayan kadının gitmesi

yasaktır, bu mesafe üç günlük olmuş, iki veya bir günlük olmuş ve hatta daha da az

olmuş farketmez. Çünkü İbn Abbas in şu rivyeti yasağı mutlak olarak dile

getirmiştir. 78

Kadın ancak mahremi ile seyahat edebilir.

Bu rivyet, sefer denen bütün seyahatleri içine alır. limler, kadının gücü yettiği

takdirde hacc etmesinin gerekliliğine icma etmiştir. Çünkü yette:

73Nevev, a.g.e. IX, 102, 103 74Müslim, Hac, 419, 422, (1339), II, 977; Buhar, Taksirus-Salt, 4, II, 3536; Eb Dvud, Mensik, 2, (1723), II, 346347 75Eb Davud, Mensik, 2, (1723), II, 346347. 76Askalan, a.g.e. II, 568. 77Canan, a.g.e. VII, 107. 78Müslim, Hac, 424, (1341), I, 97879. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


79. SAYFA ICERIGI

79

Müslim diyor ki: Bu hdislerde seferin üç gün, iki gün veya bir gün olduğu konusunda değişik rivyetler vardır. Bu rivyetlerin tümü sahihtir. Sefer sayılan tüm yolculuklarda kadının mahremsiz çıkması ciz olmaz.73 Bir diğer hdiste, bu mesafe bir gün bir gece olarak tabir edilmektedir:

Ebü Hüreyre anlatıyor: “Resülullah (s.) buyurdular ki: “Allaha ve ahiret gününe inanan bir kadına, bir gece ve gündüz devam edecek bir mesafeye, yanında bir mahremi olmadıkça gitmesi hell değildir.”74

Kadının yanında bir mahremi yoksa hacca gitmesi gerekmez. Bu görüş, başta Eb Hanife olmak üzere Hasan Basr, İbrahim Neh ve Rey ekolünün görüşüdür. Ahmed b. Hanbelde aynı görüştedir. İmam Mlik, kadın bir bayan topluluğu ile hacca gider demiştir. İmam Şafi de kadın, Müslüman, hür ve güvenilir bir kadınla hacca gider demiştir.75

İbn Hacer: Bu hdisle, kadının yanında mahremi olmadan seyahat etmesinin ciz olmadığına istidlal edilmiştir. Bu istidlalde, hacc, umre ve diyar-ı şirkten çıkma durumları dışında icma edilmiştir. Bir kısım ulema bunu haccın şartlarından biri saymıştır. demektedir.76

Yine bazı limler, bu hdisten yola çıkarak, bir günden az süren yolculuğu kadının mahremsiz yapabileceğini söylemiştir.77

Avnul-Mabudta konunun geniş izahı yapılmış biz burada önemli bazı

açıklamaları almakla yetineceğiz. Kadının tek başına yolculuk yapmasını

yasaklayan hdisler çoktur. Aralarında ifade yönüyle farklar vardır. Bazıları üç gün

üç gecelik, bazıları iki gün iki gecelik, bazıları da bir günlük seyahati mahremsiz

olarak yapmayı yasaklar. limler, ibarelerdeki ihtilafın, Hz. Peygamber (s.)e

sorulan soruların farklı oluşundan ve farklı yer ve zamanda sorulmuş olmasından

ileri geldiğini söylemişler ve eklemişlerdir: Üç günlük mesafedeki seyahatin

yasaklanmasından hareketle daha kısa mesafeler gitmenin mübah olacağı hükmü

çıkarılamaz. Bu rivyetlerin hepsi de sahihtir. Hz. Peygamber (s.) sefer diye

nitelendirilen mesafe hakkında bir tahdit yoluna gitmemiştir. Öyleyse sefer adı

alan her mesafeye, yanında kocası veya bir mahremi olamayan kadının gitmesi

yasaktır, bu mesafe üç günlük olmuş, iki veya bir günlük olmuş ve hatta daha da az

olmuş farketmez. Çünkü İbn Abbas in şu rivyeti yasağı mutlak olarak dile

getirmiştir. 78

Kadın ancak mahremi ile seyahat edebilir.

Bu rivyet, sefer denen bütün seyahatleri içine alır. limler, kadının gücü yettiği

takdirde hacc etmesinin gerekliliğine icma etmiştir. Çünkü yette:

73Nevev, a.g.e. IX, 102, 103 74Müslim, Hac, 419, 422, (1339), II, 977; Buhar, Taksirus-Salt, 4, II, 3536; Eb Dvud, Mensik, 2, (1723), II, 346347 75Eb Davud, Mensik, 2, (1723), II, 346347. 76Askalan, a.g.e. II, 568. 77Canan, a.g.e. VII, 107. 78Müslim, Hac, 424, (1341), I, 978

İlgili Kaynaklarsingle.php