Hakkari-Van yöresi kadın kıyafetleri

T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
ANA BİLİM DALI
HAKKRİ VAN YÖRESİ KADIN KIYAFETLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan Ayşe EFTELİOĞLU
Danışman Yrd. Doç. Dr. Mehmet KULAZ
VAN 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye coğrafi bölgelerinde örnek şehirlerde ölçülen PM10 değerlerinin değişiminin incelenmesi - Sayfa 121
Çizelge 7.6 : Doğu Anadolu bölgesi epizodik günler (devam) İstasyon Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van 150 µg/m³ 5 kez ve üstü aşıldığı tarih aralığı Başlangıç Tarihi 22.10.2005 14.11.2005 24.11.2005 06.12.2005 28.12.2005 20.02.2006 12.03.2006 29.03.2006 22.06.2006 19...
Ankara ilinde tüketime sunulan sokak sütlerinde ve beyaz peynirlerde Brucella varlığının ELISA yöntemiyle araştırılması ve Brucella bakterisinin Kefir'de yaşam süresinin tayini - Sayfa 64
52 Çizelge 3.4.(Devam) Beyaz Peynir Örneklerinin Brucella Ig G Sonuçları (OD De erleri) Peynir Örnekleri 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Alındı ı yer VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN V...
Değişik Sıhke kavun populasyonları arasındaki genetik varyasyonun fenotipik belirteçlerle karşılaştırılması - Sayfa 20
Deneme alanı toprağı 8.4 pH değerine sahip, organik maddece fakir (%0.4) ve killi-silt yapıdadır. Deneme süresince bitkiler dekara 10 kg Azot (N) ve 5 kg Fosfor (P) gelecek şekilde gübrelenmişlerdir. Fosforun tamamı Triple-Süper-Fosfat (TSP) formunda taban gübresi olarak; azot ise dikimde, çiçeklenme sonu ve meyve tutumundan iki hafta sonra olacak şekilde üç defada üre formunda verilmiştir. Sulama...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

türk
yüzüncü
üniversitesi
dalı
yüksek
mehmet


1. SAYFA ICERIGI

T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
ANA BİLİM DALI
HAKKRİ VAN YÖRESİ KADIN KIYAFETLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan Ayşe EFTELİOĞLU
Danışman Yrd. Doç. Dr. Mehmet KULAZ
VAN 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php