Halk sağlığı amaçlı kullanılan pestisitlerin (Biyosidal) güvenilirlik standartlarının karşılaştırılmasıT.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HALK SAĞLIĞI AMAÇLI KULLANILAN PESTİSİTLERİN (BİYOSİDAL) GÜVENİLİRLİK STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Veteriner Hekim Ümit TARAKCI VETERİNER FAKÜLTESİ
FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Doç.Dr. İdris TÜREL
VAN – 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endüstriyel satın alma ve endüstriyel satın alma kararını etkileyen faktörler -veteriner sağlık ürünleri pazarında bir uygulama - Sayfa 56
46 İKİNCİ BÖLÜM VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARI Bu bölümde endüstriyel satın alma ve endüstriyel satın alma kararını etkileyen faktörler konusunda uygulama çalışmasını yapacağımız veteriner sağlık ürünleri pazarını tanıtıcı bilgiler verilecektir. Pazarın karakteristik özellikleri, pazarda endüstriyel alıcı durumunda faaliyet gösteren veteriner hekimlerin yasal durumu, ticaretini yaptıkları ve...
Türkiye'de Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde kamu veteriner hizmetlerinde yeniden yapılanmanın etkinliği üzerine bir araştırma - Sayfa 127
116 Diğer taraftan, Malta 90/667/EEC sayılı hayvan atıklarının ortadan kaldırılması ve işlenmesi, piyasaya sürülmesi ve balık kökenli veya hayvan yemlerinde patojen olmasının önlenmesi için gerekli olan veterinerlik kurallarını ortaya koyan ve 90/425/EEC sayılı direktifi değiştiren Direktif ve ilgili tüzüğün 4 ve 5. maddeleri kapsamında eritme haricinde yakma yöntemi ile az ve çok riskli maddeler...
Türkiye'de Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde kamu veteriner hizmetlerinde yeniden yapılanmanın etkinliği üzerine bir araştırma - Sayfa 113
102 Macaristan Tarım ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı’na bağlı Devlet Veteriner Servisi bir merkez departmanı, gıda zinciri güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı bölümleri ile saha (il ve ilçe) servislerinden oluşmuştur. Macaristan’da Merkez Veteriner Teşkilatı 5 alt bölüme ayrılmıştır. Bunlar; Gıda Güvenliği Bölümü, Hayvan Sağlığı Bölümü, Bitki, Toprak ve Tarımsal Çevre Koruma Bölümü, Merkezi Deneti...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

veteriner
hekim
sağlık
sağlığı
enstitüsü
halk


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HALK SAĞLIĞI AMAÇLI KULLANILAN PESTİSİTLERİN (BİYOSİDAL) GÜVENİLİRLİK STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Veteriner Hekim Ümit TARAKCI VETERİNER FAKÜLTESİ
FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Doç.Dr. İdris TÜREL
VAN – 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php