Halka-zincir-halka dinamik kombinatoryal kütüphane sentezlerinde lineer serbest enerji ilişkilerinin araştırılması

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HALKA-ZİNCİR-HALKA TAUTOMERİK DİNAMİK KOMBİNATORYAL KÜTÜPHANE SENTEZLERİNDE
LİNEER SERBEST ENERJİ İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
ÇAĞDAŞ AKSOY YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİMDALI
BURSA-20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

3,4,5-trisübstitüe-4,5-dihidro-1,2,4,5-oksadiazaborol bileşiklerinin sentezi ve yapısal özelliklerinin spektroskopik yöntemlerle incelenmesi - Sayfa 93
Tablo 5.1: 3-(p-klorofenil)-4,5-difenil-4,5-dihidro-1,2,4,5-oksadiazaborol bile inin deneysel ve teorik IR dalga say lar (cm-1) Titre im Türü (N1C2), (Halka 4) (Halka 3), (CH)Halka 3 (C2N1C3), s(CH)Halka 4 , (Halka 4) (C28N27), s(CH)Halka 3, (Halka 3) (C2N1), s(CH)Halka 4 (Halka 2), (CH)Halka 2 (Halka 4), s(Halka 4) (N27B), (CH)Halka 2,3,4 (CH)Halka 1, (CH)Halka 2, (CH)Halka 3 (Halka 4), (Halk...
Eşkare dönüşlü halkalar - Sayfa 11
oluyorsa, bu durumda halkasına bir yarıasal halka denir. Yarıasal halkaların dönüşlülük özelliğini sağladığını görmek oldukça kolaydır. Ayrıca, bir halka, ; ‟ nin bir tek yanlı ideali ve olmak üzere için, oluyorsa, bu durumda idealine bir sağ eşkare dönüşlü ideal denir. Eğer bir halkanın sıfır ideali sağ eşkare dönüşlü ise, yani için; oluyorsa, bu durumda halkasına bir sağ ...
Genelleştirilmiş yarı-değişmeli halkalar Extended semicommutative rings - Sayfa 9
1. GİRİŞ Yakın zamanlarda, bir çok halka kuramcı tarafından çalışılan halka sınıflarından birisi olan yarı-değişmeli halkalar ilk olarak 1973 yılında Shin tarafından çalışılmıştır ki, o yıllarda henüz bu halka sınıfları, yarı-değişmeli olarak adlandırılmamıştı. Sonraki yıllarda, bu halka sınıflarını zero-insertive ismi altında Habeb çalışmış ve bir çok ilginç sonuç elde etmiştir. Da...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uludağ
kimya
tezi
lisans
yüksek
aksoy


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HALKA-ZİNCİR-HALKA TAUTOMERİK DİNAMİK KOMBİNATORYAL KÜTÜPHANE SENTEZLERİNDE
LİNEER SERBEST ENERJİ İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
ÇAĞDAŞ AKSOY YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİMDALI
BURSA-2008

İlgili Kaynaklarsingle.php