Halka-zincir-halka dinamik kombinatoryal kütüphane sentezlerinde lineer serbest enerji ilişkilerinin araştırılması

vi

ÇİZELGELER DİZİNİ
Çizelge 2.1.1.1 Lineer Serbest Enerji İlişkilerinin farklı eşitliklerdeki değişkenlerin gösterimi Çizelge 2.1.2.1 Hammett sabitleri Çizelge 2.2.1.1 Tersinir reaksiyonlarda kullanılan üç ana bağlanma türünün termodinamik kararlılıkları Çizelge 2.3.1.1 E ve Z nitronların CDCl3 içinde -10 C sıcaklıkta kimyasal kayma değerleri (Ali ve ark. 2000) Çizelge 3.2.2.4 Stok aldehit çözeltisi ve kalibrasyonda kullanılan aldehit çözeltileri Çizelge 3.2.2.6 Gaz Kromatografisi Cihazının Fırın Sıcaklık Metodu Çizelge 4.3.1.1 25 oCde THF-MeOH çözeltisi içindeki INO temelindeki DCLye Aldehitlerin eklenmesinden, dengeye ulaşma süresi olan 4 saat sonra GC-MS ile ölçülen konsantrasyon değerleri. Çizelge 4.3.1.2 INO temelindeki Dinamik Kombinatoryal Kütüphane içindeki denge serileri ve bunların Hammett korelasyonları. Çizelge 4.3.1.3 INO temelindeki Dinamik Kombinatoryal Kütüphanede Lineer Serbest Enerji Bağıntıları Çizelge 4.3.2.1 25 oCde THF-MeOH çözeltisi içinde 1X5 INO temelindeki DCLye Zn2+ eklenmesinden, dengeye ulaşma süresi olan 20 saat sonra GCMS ile ölçülen konsantrasyon değerleri Çizelge 4.3.2.2 INO temelindeki DKKde çinko (II) beraberinde denge serileri Çizelge 4.3.3.1 INO temelindeki DKKnin F3CSO3H beraberinde ayrı ayrı aldehitlerle etkileşimi sonrasındaki konsantrasyon ve KXY değerleri Çizelge 4.3.3.2 INO temelindeki DKKnin F3CSO3H beraberinde aldehit karışımı (p-Cl, p-MeO, p-NO2, m-NO2) ile etkileşimi sonrasındaki konsantrasyon değerleri

Sayfa 5 9 13 28 35 38 41
43 45 47
47 49 5011. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

temelindeki
aldehit
sonra
denge
karışımı
aldehitlerle


11. SAYFA ICERIGI

vi

ÇİZELGELER DİZİNİ
Çizelge 2.1.1.1 Lineer Serbest Enerji İlişkilerinin farklı eşitliklerdeki değişkenlerin gösterimi Çizelge 2.1.2.1 Hammett sabitleri Çizelge 2.2.1.1 Tersinir reaksiyonlarda kullanılan üç ana bağlanma türünün termodinamik kararlılıkları Çizelge 2.3.1.1 E ve Z nitronların CDCl3 içinde -10 C sıcaklıkta kimyasal kayma değerleri (Ali ve ark. 2000) Çizelge 3.2.2.4 Stok aldehit çözeltisi ve kalibrasyonda kullanılan aldehit çözeltileri Çizelge 3.2.2.6 Gaz Kromatografisi Cihazının Fırın Sıcaklık Metodu Çizelge 4.3.1.1 25 oCde THF-MeOH çözeltisi içindeki INO temelindeki DCLye Aldehitlerin eklenmesinden, dengeye ulaşma süresi olan 4 saat sonra GC-MS ile ölçülen konsantrasyon değerleri. Çizelge 4.3.1.2 INO temelindeki Dinamik Kombinatoryal Kütüphane içindeki denge serileri ve bunların Hammett korelasyonları. Çizelge 4.3.1.3 INO temelindeki Dinamik Kombinatoryal Kütüphanede Lineer Serbest Enerji Bağıntıları Çizelge 4.3.2.1 25 oCde THF-MeOH çözeltisi içinde 1X5 INO temelindeki DCLye Zn2+ eklenmesinden, dengeye ulaşma süresi olan 20 saat sonra GCMS ile ölçülen konsantrasyon değerleri Çizelge 4.3.2.2 INO temelindeki DKKde çinko (II) beraberinde denge serileri Çizelge 4.3.3.1 INO temelindeki DKKnin F3CSO3H beraberinde ayrı ayrı aldehitlerle etkileşimi sonrasındaki konsantrasyon ve KXY değerleri Çizelge 4.3.3.2 INO temelindeki DKKnin F3CSO3H beraberinde aldehit karışımı (p-Cl, p-MeO, p-NO2, m-NO2) ile etkileşimi sonrasındaki konsantrasyon değerleri

Sayfa 5 9 13 28 35 38 41
43 45 47
47 49 50

İlgili Kaynaklarsingle.php