Halka-zincir-halka dinamik kombinatoryal kütüphane sentezlerinde lineer serbest enerji ilişkilerinin araştırılması

15 moleküllerin karşılıklı uyumu araştırmacılara bunun sentetik reaksiyonlarda da uygulanabileceği fikrini vermiştir.
Şekil 2.2.2.1 DNAnın çift sarmal yapısı Her ne kadar 1932 yılında phythalocyaninlerin metal-iyon kalıp etkisi ile sentezi gözlendiyse de, bu etkinin tam olarak açıklanması 1960lı yıllarda Buschun yaptığı çalışma ile olmuştur. Buschun çalışması template etki ile Nikel kullanılarak bir makrosiklik yapı elde etme mantığına dayanıyordu. Burada kullanılan nikel (Ni+2) denge halindeki karışımın sağa doğru kaymasını ve kararlı bir ürün elde edilmesini sağlıyordu.
Şekil 2.2.2.2 Reaksiyon karışımına eklenen Nikel(II) ve oluşan yeni yapı 1995 yılında Hamilton, bir metal iyonu etrafındaki tersinir koordinasyondan yararlanarak sentetik reseptörlere kombinatorial yaklaşıma ilk örneklerden birini vermiştir.28. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yeni schiff bazı ligantlarının ve çeşitli metal komplekslerinin sentezleri - Sayfa 39
- 25 - Diğeri ise, bir metal iyonu tercihen bir denge karışımındaki komponentlerin birine koordine olur ve oluşan bu dengenin bozulması onun makrohalka kompleksi olarak ayrılmasına yardımcı olursa, termodinamik metal iyon-kontrol etkisinin geçerli olacağı düşünülür. Termodinamik metal iyon-kontrol etkisinin ilk örneği, βaminoetantiyol ile α-diketon’dan oluşan Schiff-bazın nikel kompleksidir (Şeki...
Doğal nano killer ile atıksulardan Zn+2 ve Pb+2 ağır metallerinin giderilmesi - Sayfa 39
29 minerallerinin nikeli adsorplama kabiliyetini karakterize etmektir. Nikel iyonunun potansiyel adsorpsiyonu Langmuir ve Freundlich denklemleri uygulanarak değerlendirilmiştir. Adsorpsiyonun hızlı olduğu ve kısa sürede dengeye ulaştığı gözlenmiştir. Denge adsorplama kapasitesinin başlangıç nikel konsantrasyonuna, bentonit miktarına, sıcaklığa ve temas süresine bağlı olarak değişimi araştırılmış...
Otomotiv endüstrisi atıksularındaki ağır metallerin klinoptilolit kullanılarak adsorpsiyonla giderilmesi - Sayfa 13
Şekil 7.24. Kurşun karma sentetik numunelerinin üç farklı aktive edilen adsorbente göre pH değerlerine bağlı olarak verim grafiği........... 97 Şekil 7.25. Çinko sentetik numunelerinin üç farklı aktive edilen adsorbente göre pH değerlerine bağlı olarak verim grafiği.......................... 98 Şekil 7.26. Çinko karma sentetik numunelerinin üç farklı aktive edilen adsorbente göre pH değerlerine ...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sentetik
iyonu
nikel
metal
çalışma
yapı


28. SAYFA ICERIGI

15 moleküllerin karşılıklı uyumu araştırmacılara bunun sentetik reaksiyonlarda da uygulanabileceği fikrini vermiştir.
Şekil 2.2.2.1 DNAnın çift sarmal yapısı Her ne kadar 1932 yılında phythalocyaninlerin metal-iyon kalıp etkisi ile sentezi gözlendiyse de, bu etkinin tam olarak açıklanması 1960lı yıllarda Buschun yaptığı çalışma ile olmuştur. Buschun çalışması template etki ile Nikel kullanılarak bir makrosiklik yapı elde etme mantığına dayanıyordu. Burada kullanılan nikel (Ni+2) denge halindeki karışımın sağa doğru kaymasını ve kararlı bir ürün elde edilmesini sağlıyordu.
Şekil 2.2.2.2 Reaksiyon karışımına eklenen Nikel(II) ve oluşan yeni yapı 1995 yılında Hamilton, bir metal iyonu etrafındaki tersinir koordinasyondan yararlanarak sentetik reseptörlere kombinatorial yaklaşıma ilk örneklerden birini vermiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php