Halka-zincir-halka dinamik kombinatoryal kütüphane sentezlerinde lineer serbest enerji ilişkilerinin araştırılması

19 2.2.4.2 Kütüphane üyelerinin etkileşim türleri Kütüphane üyeleri arasındaki simetrik ve asimetrik tersinir bağların oluşturduğu yapılar ve bunların birbirleriyle olan etkileşimleri aşağıdaki şekilde sembolize edilebilir. a) Asimetrik etkileşimler Şekil 2.2.4.6da gösterildiği gibi, kütüphane üyelerinin farklı uçları ile olan etkileşim asimetrik etkileşim olarak adlandırılmıştır.
Şekil 2.2.4.6 Asimetrik yapılar ve aralarındaki etkileşim (Sanders ve ark. 2006) Asimetrik etkileşim türüne örnek olarak Şekil 2.2.4.7deki bileşiklerinin denge içinde birbirleri ile etkileşerek oluşturacakları halkalı yapı örnek gösterilebilir.
Şekil 2.2.4.7 Asimetrik yapılar ve aralarındaki etkileşime örnek32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etkileşim
yapı
üyeleri
etkileşimler
kütüphane
deki


32. SAYFA ICERIGI

19 2.2.4.2 Kütüphane üyelerinin etkileşim türleri Kütüphane üyeleri arasındaki simetrik ve asimetrik tersinir bağların oluşturduğu yapılar ve bunların birbirleriyle olan etkileşimleri aşağıdaki şekilde sembolize edilebilir. a) Asimetrik etkileşimler Şekil 2.2.4.6da gösterildiği gibi, kütüphane üyelerinin farklı uçları ile olan etkileşim asimetrik etkileşim olarak adlandırılmıştır.
Şekil 2.2.4.6 Asimetrik yapılar ve aralarındaki etkileşim (Sanders ve ark. 2006) Asimetrik etkileşim türüne örnek olarak Şekil 2.2.4.7deki bileşiklerinin denge içinde birbirleri ile etkileşerek oluşturacakları halkalı yapı örnek gösterilebilir.
Şekil 2.2.4.7 Asimetrik yapılar ve aralarındaki etkileşime örnek

İlgili Kaynaklarsingle.php