Halka-zincir-halka dinamik kombinatoryal kütüphane sentezlerinde lineer serbest enerji ilişkilerinin araştırılması

21
c) Simetrik-asimetrik etkileşim tercihi
Şekil 2.2.4.10 Asimetrik yapılar ve yapıcı molekül dhilinde aralarındaki etkileşim
Genel olarak; a) Sert moleküller, yani eğilme özelliği çok az olan moleküller, simetrik
etkileşimle kendi aralarında düzenlenmek isteyeceklerdir. b) Eklenecek esnek veya küçük bir yapıcı molekül ise karışık yapıcı moleküllerin
kullanıldığı yapıların oluşmasına imkan tanıyacaktır.
2.2.5 Kütüphane Üyeleri ile Metaller Arasındaki Etkileşimler Metal-ligand ilişkilerinin Dinamik Kombinatoryal Kütüphanelerde kullanılabilmesi için metallerle kütüphane üyeleri arasında hızlı bir etkileşim olması şarttır. Metalin türü ve yükü, ligandın sterik ve elektronik etkisi ve ortamdaki diğer bileşikler etkileşim hızını etkileyen en önemli etkenlerdir. Helm ve Merbach, metal ve ligandlar arasındaki yer değiştirme reaksiyonlarının hızı için metal iyonlarının su ile olan yer değiştirme hızlarının o metalin davranışı için bilgi sahibi olmamızı sağlayacağı yönünde önemli bir önermede bulunmuşlardır (Helm ve Merbach 1999). Buna göre metal iyonlarının su ile olan yer değiştirme hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir.34. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 22
1. GIRIS Sabriye AYDINOGLU OH2 OH2 H2O OH2 * + M kH2O H2O OH2 H2O M H2O * H2O OH2 H2O OH2 OH2 OH2 Sema 1.3 metal iyonu koordinasyon küresinde çözücü degisim süreci. Sekil 1.4, farkli metal iyonlari (Helm ve Merbach, 1999) 'de D elektron sayisi ile kH2O logaritmasinin degisimini göstermektedir. Bu açik bir sekilde iyonlar Cr2 +, Cu2 + en reaktif ise Cr3 + ve Co3 + iyonlari en ati...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

metal
molekül
olan
arasında
arasındaki
etkileşim


34. SAYFA ICERIGI

21
c) Simetrik-asimetrik etkileşim tercihi
Şekil 2.2.4.10 Asimetrik yapılar ve yapıcı molekül dhilinde aralarındaki etkileşim
Genel olarak; a) Sert moleküller, yani eğilme özelliği çok az olan moleküller, simetrik
etkileşimle kendi aralarında düzenlenmek isteyeceklerdir. b) Eklenecek esnek veya küçük bir yapıcı molekül ise karışık yapıcı moleküllerin
kullanıldığı yapıların oluşmasına imkan tanıyacaktır.
2.2.5 Kütüphane Üyeleri ile Metaller Arasındaki Etkileşimler Metal-ligand ilişkilerinin Dinamik Kombinatoryal Kütüphanelerde kullanılabilmesi için metallerle kütüphane üyeleri arasında hızlı bir etkileşim olması şarttır. Metalin türü ve yükü, ligandın sterik ve elektronik etkisi ve ortamdaki diğer bileşikler etkileşim hızını etkileyen en önemli etkenlerdir. Helm ve Merbach, metal ve ligandlar arasındaki yer değiştirme reaksiyonlarının hızı için metal iyonlarının su ile olan yer değiştirme hızlarının o metalin davranışı için bilgi sahibi olmamızı sağlayacağı yönünde önemli bir önermede bulunmuşlardır (Helm ve Merbach 1999). Buna göre metal iyonlarının su ile olan yer değiştirme hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php