Halka-zincir-halka dinamik kombinatoryal kütüphane sentezlerinde lineer serbest enerji ilişkilerinin araştırılması









































































31

3 DENEYSEL ÇALIŞMALAR

3.1 Çalışmada Kullanılan Cihazlar Çalışmada sentezlenen bileşiklerin: Erime noktaları; Electro Thermal Digital erime noktası Cihazında, IR spektrumları; Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde bulunan, Shimadzu marka, 1000 model FTIR Cihazında ve Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde bulunan Thermo-Nicolet 6700 model FTIR Cihazında, NMR spektrumları; Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde bulunan, Varian Mercury Plus 400 MHz Cihazında, Gaz Kromatogramları ve Kütle Spektrumları; Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde bulunan, Hewlett Packard marka, 6530 model Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi Cihazında, alınmıştır. Elementel analizler Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde, EuroEA 3000 CHNS Cihazında yapılmıştır.

3.2 Çalışmada Kullanılan Kimyasallar

3.2.1 Analitik Saflıktaki Kimyasallar

-Riedel De Haen 16212

THF

-Carlo Erba Reagenti 447522

Dietil eter

-Merck 1.02431

Kloroform

-Merck 1.13351

Metanol

-Merck 1.13351

Etanol

-Riedel De Haen 24515

Benzen

-Merck 1.01775

Petrol eteri

-Aldrich D13.020-6

2,3-Dimetoksibenzaldehit

-Merck 808525

3,4-Dimetoksibenzaldehit

-Merck 802453

4-Klorbenzaldehit

-Merck 806765

3-Nitrobenzaldehit

-Merck 806765

4-Nitrobenzaldehit

-Merck 801756

Benzaldehit

-Merck 801756

Anisidin



44. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Asiklik nitronların bazı dipolsevenlerle 1,3-dipolar halkakatılma reaksiyonlarının incelenmesi - Sayfa 54
31 3-DENEYSEL ÇALIŞMALAR 3.1. Çalışmada Kullanılan Cihazlar Çalışmada sentezlenen katı bileşiklerin erime noktaları Electro Thermal Digital erime noktası cihazı ile ölçülmüştür. Sentezlenen bileşiklerin IR spektrumları Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde, Mattson 1000 FTIR cihazında; NMR spektrumları Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde, VARIAN...
Bazı di ve triarilimidazolin-3-oksitlerin maleat ve maleimidler ile halkakatılma reaksiyonlarının araştırılması - Sayfa 58
40 3-DENEYSEL ÇALIŞMALAR 3.1. Çalışmada Kullanılan Cihazlar Çalışmada sentezlenen katı bileşiklerin erime noktaları Electro Thermal Digital erime noktası cihazı ile ölçülmüştür. Çalışmada sentezlenen bileşiklerin IR spektrumları Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde, Mattson 1000 FTIR cihazında alınmıştır, 8a bileşiğinin 1H, 13C NMR spektrumları ve NOESY spektrumu Ort...
1-sübstitüe tetrahidroizokinolinlerin sentezleri ve özelliklerinin araştırılması - Sayfa 80
61 3.2. Çalışmada Kullanılan Kimyasallar 3.2.1. Analitik Saflıktaki Kimyasallar -Riedel-de Haën, 24201 -Merck, 801756 -Merck, 808525 -Merck, 818438 -Aldrich, D13,840-1 -Merck, 1.06049 -Merck, 1.00926 -Merck, 1.08600 -Merck, 802453 -Merck, 1.02431 -Merck, 1.13351 -Aldrich, 220566 -Koch-Light Laboratories Ltd. -Merck, 806765 -Merck, 1.01775 -Aldrich, P49104 -Merck, 804957 -Merck, 1.07739 -M...

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kullanılan
kimya
merck
çalışmada
spektrumları
fakültesi


44. SAYFA ICERIGI

31

3 DENEYSEL ÇALIŞMALAR

3.1 Çalışmada Kullanılan Cihazlar Çalışmada sentezlenen bileşiklerin: Erime noktaları; Electro Thermal Digital erime noktası Cihazında, IR spektrumları; Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde bulunan, Shimadzu marka, 1000 model FTIR Cihazında ve Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde bulunan Thermo-Nicolet 6700 model FTIR Cihazında, NMR spektrumları; Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde bulunan, Varian Mercury Plus 400 MHz Cihazında, Gaz Kromatogramları ve Kütle Spektrumları; Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde bulunan, Hewlett Packard marka, 6530 model Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi Cihazında, alınmıştır. Elementel analizler Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde, EuroEA 3000 CHNS Cihazında yapılmıştır.

3.2 Çalışmada Kullanılan Kimyasallar

3.2.1 Analitik Saflıktaki Kimyasallar

-Riedel De Haen 16212

THF

-Carlo Erba Reagenti 447522

Dietil eter

-Merck 1.02431

Kloroform

-Merck 1.13351

Metanol

-Merck 1.13351

Etanol

-Riedel De Haen 24515

Benzen

-Merck 1.01775

Petrol eteri

-Aldrich D13.020-6

2,3-Dimetoksibenzaldehit

-Merck 808525

3,4-Dimetoksibenzaldehit

-Merck 802453

4-Klorbenzaldehit

-Merck 806765

3-Nitrobenzaldehit

-Merck 806765

4-Nitrobenzaldehit

-Merck 801756

Benzaldehit

-Merck 801756

Anisidin

İlgili Kaynaklar







single.php