Hareket kavramının modern mimariye etkileri üstüne bir araştırma
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HAREKET KAVRAMININ MODERN MİMARLIĞA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Mimar Bahar KAYA
FBE Mimarlık Anabilim Dalı Bina Araştırma ve Planlama Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı : Prof. Dr. Harun BATURBAYGİL
İSTANBUL, 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eugène Emmanuel Biollet-le-duc (1814-1879) ve etkileri - Sayfa 23
4 19. yüzyıl mimarlığı üzerine yapılan araştırmalara önemli katkıları olan mimarlık tarihçisi Zeynep Çelik ise, 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul kitabında9, ünlü sanat tarihçimiz Celal Esat Arseven’in (1875-1971) İkdam Gazetesi’nde yayınlanan (3.Ocak.1907) “Osmanlı Mimarlığı” başlıklı makalesinden bahsetmekte ve Arseven’in Viollet-le-Duc’ün mimarlık üzerine düşüncelerini özetlediğin...
Türkiye'deki iç mimarlık eğitiminde çevresel yaklaşım - Sayfa 19
Tez çalışmasının bu amaçlar doğrultusunda iç mimarlık eğitim programlarının çevresel yaklaşımla şekillenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın giriş bölümünden de izlenebileceği gibi tasarım temelli disiplinlerin yanında farklı alanlarda da tartışılarak çevre üzerine yeni tanımlamalar yapılmaktadır. Bu araştırmanın kapsamında da çevresel yaklaşımların, tasarım temelli disiplinlerden...
Rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi üzerine bir araştırma:Aksaray Güzelyurt ilçesi - Sayfa 174
Çubuk, M. 1981. Turizmin Dinlenme, Eğlenme ve Boş Zamnaları Değerlendirme ile Bütünleşmesi, Yeniden Tanım Denemesi ve Turizm Planlamasında Sistemli Bir Yaklaşım, Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul. Dabir, H. 1992. Doğal, tarihsel değerler ve turizmin ilişkisi. AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Semineri, Ankara. D...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mimar
araştırma
mimarlık
tezi
üzerine
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HAREKET KAVRAMININ MODERN MİMARLIĞA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Mimar Bahar KAYA
FBE Mimarlık Anabilim Dalı Bina Araştırma ve Planlama Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı : Prof. Dr. Harun BATURBAYGİL
İSTANBUL, 2005

İlgili Kaynaklar
single.php