Hastane kaynaklı pnömoni etkeni olan metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarının moleküler epidemiyolojik incelenmesi


T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
HASTANE KAYNAKLI PNÖMONİ ETKENİ OLAN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFILOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ
MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİK İNCELENMESİ
Dr. Zahide DOYUK BEKTAŞ
UZMANLIK TEZİ Olarak Hazırlanmıştır
ZONGULDAK 2008 ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak ilinde izole edilen mycobacterium tuberculosis suşlarının primer antitüberküloz ilaçlarına duyarlılığın BACTEC MGIT 960 sistemiyle belirlenmesi - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İLİNDE İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARINA DUYARLILIĞIN BACTEC MGIT 960 SİSTEMİYLE BELİRLENMESİ Dr. Osman AYDIN UZMANLIK TEZİ Olarak Hazırlanmıştır ZONGULDAK 2006 ...
Hastanemizde izole edilen acinetobacter baumannii suşlarının moleküler epidemiyolojik değerlendirmesi - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HASTANEMİZDE İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ Dr. Nagihan ÖZLÜ UZMANLIK TEZİ olarak hazırlanmıştır ZONGULDAK 2007 ...
Hastanemizde izole edilen acinetobacter baumannii suşlarının moleküler epidemiyolojik değerlendirmesi - Sayfa 2
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HASTANEMİZDE İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ Dr. Nagihan ÖZLÜ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Canan KÜLAH ZONGULDAK 2007 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
üniversitesi
fakültesi
mikrobiyoloji
anabilim
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
HASTANE KAYNAKLI PNÖMONİ ETKENİ OLAN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFILOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ
MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİK İNCELENMESİ
Dr. Zahide DOYUK BEKTAŞ
UZMANLIK TEZİ Olarak Hazırlanmıştır
ZONGULDAK 2008 ii

İlgili Kaynaklarsingle.php