yükümlülüğün başka mesleklerde örneğine az rastlanılan bir başka özelliği; gerekli olduğunda mesai saatleri dışında da acil tıbbi müdahalede bulunma ödevi olmasıdır12.
Benzersiz uzmanlıklarından dolayı acil tıp çalışanları; sadece kendi çalıştıkları alanla sınırlı olmayıp, acil tıbbi durumla karşılaştıkları her yerde acil tıbbi müdahale uygulamak zorundadırlar13,14. Pek çok kişi ve meslek için geçerli olmayan bu durumun, acil sağlık profesyonelleri için geçerli olması bu mesleğin, mensupları için bir yaşam biçimi olmasını gerektirmektedir.
Acil tıp çalışanlarının, tutarlı ve etik bir yaklaşım çerçevesinde, çağdaş bir acil tıp hizmeti vermeleri beklenmektedir15. Bu hizmetin verilmesi pek çok özelliğe sahip olmayı gerektirmektedir. Acil tıp sistemi içinde görev yapan doktorların13,15,16, paramediklerin17,18 ve hemşirelerin19,20 görev ve yetkilerini belirleyen çeşitli yönergeler ve etik kodlar bulunmaktadır.
Acil tıbbi müdahalede ilk ve acil yardımın yararının kavranması ile acil tıp giderek önem kazanmıştır. Bu kazanımların sonucu olarak acil tıbbın da kendine ait alt disiplinleri gelişmeye başlamıştır. Sistemli olarak hizmet vermeye başladığı ilk yıllarda acil tıp, durumu acil olan bütün hasta gruplarına hizmet vermiştir. Günümüzde pek çok ilçe hastanesinde benzer uygulamaları görmek mümkündür. Ancak büyük merkezlerde acil tıp çeşitli alt disiplinlere ayrılarak hizmet vermektedir. İlk ayrılan acil tıp dallarından biri çocuk acil tıptır. Çocuklara yönelik acil tıbbi uygulamalar erişkinlere yönelik olanlardan oldukça farklıdır. Bu farklılık personel ve teknik imkanların yeterli olduğu merkezlerde çocuk acil polikliniklerinin hizmete girmesinin yolunu açmıştır. Bazı merkezlerde ise cerrahi aciller ve dahili aciller ayrı birimler olarak acil hastalarına hizmet vermektedir. Bütün bu acil sistemlerinin tamamı bir hastane çatısı altında acil sağlık faaliyetlerini sürdürmektedir.
Acil sağlık hizmetlerini uygulama alanı olarak iki kategoride incelemek olanaklıdır:
Bunlardan ilki, hastane sistemi bünyesinde uygulama alanı bulan ve bu sisteme entegre olmuş hastane acil tıp sistemidir. Diğeri ise ambulans hizmetleriyle karakterize, hastane öncesi acil tıp sistemidir. Her iki acil tıp sistemi de temelde benzer ve birbirine yakın mesleki uygulamaları içermekle birlikte, hastane öncesi acil tıp sisteminin kendine özgü şartları ve uygulama alanları mevcuttur.
823. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etik
hasta
tıbbi
acil
sağlık
hastane


23. SAYFA ICERIGI

yükümlülüğün başka mesleklerde örneğine az rastlanılan bir başka özelliği; gerekli olduğunda mesai saatleri dışında da acil tıbbi müdahalede bulunma ödevi olmasıdır12.
Benzersiz uzmanlıklarından dolayı acil tıp çalışanları; sadece kendi çalıştıkları alanla sınırlı olmayıp, acil tıbbi durumla karşılaştıkları her yerde acil tıbbi müdahale uygulamak zorundadırlar13,14. Pek çok kişi ve meslek için geçerli olmayan bu durumun, acil sağlık profesyonelleri için geçerli olması bu mesleğin, mensupları için bir yaşam biçimi olmasını gerektirmektedir.
Acil tıp çalışanlarının, tutarlı ve etik bir yaklaşım çerçevesinde, çağdaş bir acil tıp hizmeti vermeleri beklenmektedir15. Bu hizmetin verilmesi pek çok özelliğe sahip olmayı gerektirmektedir. Acil tıp sistemi içinde görev yapan doktorların13,15,16, paramediklerin17,18 ve hemşirelerin19,20 görev ve yetkilerini belirleyen çeşitli yönergeler ve etik kodlar bulunmaktadır.
Acil tıbbi müdahalede ilk ve acil yardımın yararının kavranması ile acil tıp giderek önem kazanmıştır. Bu kazanımların sonucu olarak acil tıbbın da kendine ait alt disiplinleri gelişmeye başlamıştır. Sistemli olarak hizmet vermeye başladığı ilk yıllarda acil tıp, durumu acil olan bütün hasta gruplarına hizmet vermiştir. Günümüzde pek çok ilçe hastanesinde benzer uygulamaları görmek mümkündür. Ancak büyük merkezlerde acil tıp çeşitli alt disiplinlere ayrılarak hizmet vermektedir. İlk ayrılan acil tıp dallarından biri çocuk acil tıptır. Çocuklara yönelik acil tıbbi uygulamalar erişkinlere yönelik olanlardan oldukça farklıdır. Bu farklılık personel ve teknik imkanların yeterli olduğu merkezlerde çocuk acil polikliniklerinin hizmete girmesinin yolunu açmıştır. Bazı merkezlerde ise cerrahi aciller ve dahili aciller ayrı birimler olarak acil hastalarına hizmet vermektedir. Bütün bu acil sistemlerinin tamamı bir hastane çatısı altında acil sağlık faaliyetlerini sürdürmektedir.
Acil sağlık hizmetlerini uygulama alanı olarak iki kategoride incelemek olanaklıdır:
Bunlardan ilki, hastane sistemi bünyesinde uygulama alanı bulan ve bu sisteme entegre olmuş hastane acil tıp sistemidir. Diğeri ise ambulans hizmetleriyle karakterize, hastane öncesi acil tıp sistemidir. Her iki acil tıp sistemi de temelde benzer ve birbirine yakın mesleki uygulamaları içermekle birlikte, hastane öncesi acil tıp sisteminin kendine özgü şartları ve uygulama alanları mevcuttur.
8

İlgili Kaynaklarsingle.php