Hastanelerde yönetim ve organizasyon sorunları


T.C.
KIRIKKALE üNlVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABtLlM OALI
HASTANELERDE YÖNETİM VE ORGANiZASYON SORUNLARI
Yüksek Lisans Tezi
Hazırlayan
Mehmet YILMAZ
Yöneten Doç.Dr.Mahmud ÖZOEMİR KKÜ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi
KIRTKKALE-19961. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğretim elemanlarının iletişim becerilerinin öğretim elemanı ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi - Sayfa 38
Tablo 7: Hemşirelik, Tıbbi ve Sosyal Bilimler Öğretim Elemanlarının İletişim Becerilerine Yönelik Gruplararası Farkın Dağılımı (N: 120) İLETİŞİM BECERİLERİ - x 43,84 Empati 37,78 41,67 44,25 Saydamlık 38,46 42,14 . 44,71 Eşitlik 39,69 43,13 44,30 Etkililik 38,46 41,01 19,07 Yeterlilik 17,32 18,34 196,17 Toplam 171,72 186,31 ...
- Sayfa 70
Multidisipliner Bilimler Akustik Nanobilim ve Nanoteknoloji Nükleer Bilim ve Teknoloji Optik Fizik, Uygulamali Fizik, Atom, Molekül ve Kimya Fizik, Yogun Madde Fizigi, Sivilar ve Plasmas Fizik, Matematiksel Fizik, Multidisipliner Fizigi, Nükleer Fizik, Parçaciklar ve Alanlar Psikoloji Psikoloji, Uygulamali Psikoloji, Biyolojik Psikoloji, Klinik Psikoloji, Gelisim Psikolojisi, Egitim Psikolojisi, D...
Yatılı ilköğretim bölge okulları öğretmenlerinin yöneticileriyle olan örgütsel iletişimi(Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli illeri örneği) - Sayfa 108
Bilimler 8 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 9 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 10 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 11 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 12 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 13 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 14 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 15 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 16 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 17 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 18 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 19 Fen Bilimleri Sosyal Bilim...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimler
sosyal
öğretim
yüksek
enstitüsü
fakültesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
KIRIKKALE üNlVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABtLlM OALI
HASTANELERDE YÖNETİM VE ORGANiZASYON SORUNLARI
Yüksek Lisans Tezi
Hazırlayan
Mehmet YILMAZ
Yöneten Doç.Dr.Mahmud ÖZOEMİR KKÜ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi
KIRTKKALE-1996

İlgili Kaynaklarsingle.php