Hastanemiz yatan hastalarından laboratuvarımıza gönderilen kültürlerden üreyen nonfermenter bakterilerin antibiogramlarının belirlenmesi
TC. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ENFKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Uzmanlık öğrencisinin adı: Dr. Muhammet GÜLHAN Çalışmanın Başlığı: Hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen örneklerden izole edilen non-fermentatif bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma aşağıda belirtilen jüri üyeleri tarafından UZMANLIK TEZİ olarak kabul edilmiştir.
Tez Savunma Tarihi: 11/11/2013

İmza Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D
Jüri Başkanı Prof. Dr. Dilek KILIÇ

İmza Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D
Üye Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ

İmza Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Üye Yrd. Doç. Dr. Serdar GÜL

iii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 3
Uzmanlık öğrencisinin adı: Dr. ÇiğdemKARABIÇAK Çalışmanın Başlığı:Hücre İçi Yerleşim Yapan Bakteri Enfeksiyonlarında Prokalsitonin Değerleri Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi” çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma aşağıda belirtilen jüri üyeleri tarafından uzmanlık tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi:24/06/ 20...
Hematolojik maligniteli febril nötropenik olgularda mortalite ile ilişkili risk faktörleri - Sayfa 4
TEZ KABUL VE ONAY SAYFASI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, iii Dr. Yasemin KARTAL’a ait “Hematolojik Maligniteli Febril Nötropenik Olgularda Mortalite ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi” Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Tıpta Uzmanlık Tezi olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Tarih:05.03.2014 Jüri Başkanı Üye Ü...
Diabetik retinopatili gözlerde katarakt ameliyatı sonunda ön kamaraya deksametazon verilmesinin makula ödemi üzerine etkisi - Sayfa 2
T.C T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Göz Hastalıkları Anabilim Dalı uzmanlık programı çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından UZMANLIK TEZİ olarak kabul edilmiştir. Doç. Dr. Kemal ÖRNEK Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. Jüri Başkanı Prof. Dr. Pelin YILMAZBAŞ Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Gö...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
fakültesi
uzmanlık
tezi
hastalıkları
jüri


1. SAYFA ICERIGI

TC. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ENFKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Uzmanlık öğrencisinin adı: Dr. Muhammet GÜLHAN Çalışmanın Başlığı: Hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen örneklerden izole edilen non-fermentatif bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma aşağıda belirtilen jüri üyeleri tarafından UZMANLIK TEZİ olarak kabul edilmiştir.
Tez Savunma Tarihi: 11/11/2013

İmza Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D
Jüri Başkanı Prof. Dr. Dilek KILIÇ

İmza Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D
Üye Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ

İmza Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Üye Yrd. Doç. Dr. Serdar GÜL

iiisingle.php