Hayvan modelinde postoperatif intraperitonal adezyon formasyonunun önlenmesinde enoxaparin ile verapamilin etkisi


T.C. PAMUKKALE ÜNiVERSiTESi
TIP FAKÜLTESI, KADIN HASTALIKLARI VE DOGUMAD
HAYVAN MODELİNDE POSTOPERATİF İNTRAPERİTONAL ADEZVON FORMASYONUNUN ÖNLENMESİNDE ENOXAPARIN iLE VERAPAMİLİN ETKİSİ
UZMANLIK TEZi
Dr. FATMA KÜBRA GÜVENÇ DENiZLi, 20031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. PAMUKKALE ÜNiVERSiTESi
TIP FAKÜLTESI, KADIN HASTALIKLARI VE DOGUMAD
HAYVAN MODELİNDE POSTOPERATİF İNTRAPERİTONAL ADEZVON FORMASYONUNUN ÖNLENMESİNDE ENOXAPARIN iLE VERAPAMİLİN ETKİSİ
UZMANLIK TEZi
Dr. FATMA KÜBRA GÜVENÇ DENiZLi, 2003single.php