Helicobacter pylori’nin antral biyopsi örneklerinden izolasyonu ve antimikrobiklere duyarlılıkları
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
HELICOBACTER PYLORINİN ANTRAL BİYOPSİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLASYONU VE ANTİMİKROBİKLERE DUYARLILIĞI
Dr. Kumru AYGÜL UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
VAN 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kedilerde felıne ımmunodefıcıency virus (FIV) ve felıne leukaemıa vırus (FELV) enfeksiyonlarının pcr ve ELISA ile saptanarak herpes virüs ve diğer risk faktörlerinin araştırılması. - Sayfa 2
ii TEZ ONAYI Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek lisans / Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. // Prof.Dr.Emine Kökoğlu Enstitü Müdürü Kurum : İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Program Adı : Mikrobiyoloji Doktora Programı Programın seviyesi : Yüksek Lisans ( ) Doktora ( X ) Anabilim Dalı : Mikrobiyoloji Tez Sahibi :...
İnvazif mantar infeksiyonlarının tanımlanmasında moleküler yöntemlerin önemi; uygulanması ve geleneksel yöntemler ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi. - Sayfa 3
ii TEZ ONAYI Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek lisans / Doktora. Tezi olarak kabul edilmiştir. 28 / 06 /2006 Prof.Dr.Emine Kökoğlu Enstitü Müdürü Kurum : İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Program Adı : Programın seviyesi : Yüksek Lisans ( ) Doktora ( X) Anabilim Dalı : Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Tez...
Vezikula seminalisteki epitelyal atipide virüslerin rolü - Sayfa 3
TEŞEKKÜR Tez konumun belirlenmesi ve tezimin hazırlanmasında yardımcı olan tez danışmanım Doç. Dr. Nusret Akpolat‟ a, uzmanlık eğitimim boyunca desteklerini esirgemeyen Patoloji Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. İbrahim Özercan‟ a, yetişmemde emekleri geçen Prof. Dr. M. Reşat Özercan, Doç. Dr. Bengü Çobanoğlu ve Yard. Doç. Dr. A. Ferda Dağlı‟ ya, tezimin PZR kısmında yardımcı olan Mikrobiyoloji ve K...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fakültesi
mikrobiyoloji
tezi
üniversitesi
klinik
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
HELICOBACTER PYLORINİN ANTRAL BİYOPSİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLASYONU VE ANTİMİKROBİKLERE DUYARLILIĞI
Dr. Kumru AYGÜL UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
VAN 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php