Hemodiyaliz hastalarında koroner arter kalsiyum skorlaması, kemik mineral dansitometresi ve serum Fetuin A arasındaki ilişki

ii

TEZ ONAYI
Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek lisans / Doktora. Tezi olarak kabul edilmiştir.
//

Enstitü Müdürü

Kurum

: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Program Adı :

Programın seviyesi : Yüksek Lisans ( )

Doktora ( )

Anabilim Dalı : İç Hastalıkları

Tez Sahibi : Dr KÜLTİGİN TÜRKMEN

Tez Başlığı : Hemodiyaliz Hastalarında Koroner Arter Kalsiyum Skorlaması, Kemik

Mineral Dansitometresi Ve Serum Fetuin-A Arasındaki İlişki

Sınav Yeri : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sınav Tarihi : 10 Mart 2008

Tez Sınav Jürisi 1.Prof Dr Murat Dilmener, İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fak, İç Hastalıkları ABD.
2.Prof Dr Alaattin Yıldız (Tez Danışmanı), İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fak, İç Hastalıkları ABD.
3.Prof Dr Sevgi Kalayoğlu Beşışık, İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD.
4.Prof Dr Vakur Akkaya, İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD.
5.Prof Dr Yesari Karter, İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fak, İç Hastalıkları ABD.2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik hemodiyaliz hastalarında hemodiyaliz seansı sırasında yüksek proteinli oral diyet alımının nütrisyon parametreleri üzerine etkisi - Sayfa 2
il TEZ ONAYI Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Doktora. Tezi olarak kabul edilmiştir. ıo /69)12.Dof- Prof.J/mintrz;k~ Enstitü Müdürü Kurııın : İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Program Adı : Metabolizma-Beslenme /İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Programın seviyesi : Yüksek Lisans ( ) Doktora ( x ) Anabilim Dalı ...
Yaşlı erkeklerde izokinetik egzersizlerin kas gücüne etkisi - Sayfa 3
ii TEZ ONAYI Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek lisans . Tezi olarak kabul edilmiştir. // Prof.Dr.Emine Kökoğlu Enstitü Müdürü Kurum : İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Program Adı : Egzersiz Fizyolojisi Programın seviyesi : Yüksek Lisans (x ) Doktora ( ) Anabilim Dalı : İ.Ü. Spor Hekimliği Anabilimdalı Tez Sahibi :...
İnvazif mantar infeksiyonlarının tanımlanmasında moleküler yöntemlerin önemi; uygulanması ve geleneksel yöntemler ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi. - Sayfa 3
ii TEZ ONAYI Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek lisans / Doktora. Tezi olarak kabul edilmiştir. 28 / 06 /2006 Prof.Dr.Emine Kökoğlu Enstitü Müdürü Kurum : İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Program Adı : Programın seviyesi : Yüksek Lisans ( ) Doktora ( X) Anabilim Dalı : Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Tez...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
tarihi
jürisi
prof
üniv
başlığı


2. SAYFA ICERIGI

ii

TEZ ONAYI
Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek lisans / Doktora. Tezi olarak kabul edilmiştir.
//

Enstitü Müdürü

Kurum

: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Program Adı :

Programın seviyesi : Yüksek Lisans ( )

Doktora ( )

Anabilim Dalı : İç Hastalıkları

Tez Sahibi : Dr KÜLTİGİN TÜRKMEN

Tez Başlığı : Hemodiyaliz Hastalarında Koroner Arter Kalsiyum Skorlaması, Kemik

Mineral Dansitometresi Ve Serum Fetuin-A Arasındaki İlişki

Sınav Yeri : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sınav Tarihi : 10 Mart 2008

Tez Sınav Jürisi 1.Prof Dr Murat Dilmener, İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fak, İç Hastalıkları ABD.
2.Prof Dr Alaattin Yıldız (Tez Danışmanı), İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fak, İç Hastalıkları ABD.
3.Prof Dr Sevgi Kalayoğlu Beşışık, İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD.
4.Prof Dr Vakur Akkaya, İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD.
5.Prof Dr Yesari Karter, İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fak, İç Hastalıkları ABD.

İlgili Kaynaklar
single.php