T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIGI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
ASKERİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
ANABİLİM DALI BAŞKANLIGI
HEPATİT B VİRÜS İNFEKSİYONLU OLGULARDA CİLT TESTLERİ İLE ÖLÇÜLEN HÜCRESEL İMMÜNİTENİN
LENFOSİT SUBPOPÜLASYONU İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
UZMANLIK TEZİ İsmail Yaşar AVCI
Tbp.Yzb.
ANKARA-19941. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Meme kitlelerinin benign ve malign ayırıcı tanısında nükleer tıp yöntemlerinin yeri - Sayfa 1
T.C GENELKURMAY BAŞKANLIGI GÜLHANE ASKERi TIP AKADEMiSi ASKERi TIP FAKÜLTESI NÜKLEER TIP ANA BiLiM DALI BAŞKANLIGI MEME KİTLELERİNİN BENİGN VE MALİGN AYIRICI TANISINDA NÜKLEER TIP YÖNTEMLERİNİN YERİ UZMANLIK TEZİ Nuri ARSLAN Tbp. Kd. Ütğm. ANKARA - 1997 ...
Gürültüye bağlı işitme kaybında hiperkolesteroleminin etkisi - Sayfa 1
T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIGI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ASKERİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOGAZ ANABİLİM DALI BAŞKANLIGI GÜRÜLTÜYE BAGLI İŞİTME KAYBINDA HİPERKOLESTEROLEMİNİN ETKİSİ UZMANLIK TEZİ Bülent SATAR Dz.Tbp.Kd.Ütğm. ...
Meme kitlelerinde stereotaksik biyopsi - Sayfa 1
T.C. GENEL KURMAY BAŞKANLIGI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ASKERİ TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIGI MEME KİTLELERİNDE STEREOTAKSİK BİYOPSİ UZMANLIK TEZİ M.ŞAHİN UGUREL Hv.Tbp.Kd.Ütğm. ANKARA -1996 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

başkanlıgı
gülhane
askeri
akademisi
uzmanlık
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIGI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
ASKERİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
ANABİLİM DALI BAŞKANLIGI
HEPATİT B VİRÜS İNFEKSİYONLU OLGULARDA CİLT TESTLERİ İLE ÖLÇÜLEN HÜCRESEL İMMÜNİTENİN
LENFOSİT SUBPOPÜLASYONU İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
UZMANLIK TEZİ İsmail Yaşar AVCI
Tbp.Yzb.
ANKARA-1994single.php