Hiperbarik oksijen tedavisinin periferik sinirlerin gergin tamirine etkisi (Deneysel çalıma)


T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ SUALTi HEKİMLİGİ VE HİPERBARİK TIP ANADİLİM DALI
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN PERİFERİK SİNİRLERİN GERGİN TAMİRİNE ETKİSİ
(DENEYSEL ÇALIŞMA)
Dr. Bengüsu ÖROGLU
Danışman
Prof. Dr. Şamil AKTAŞ
UZMANLIK TEZİ
İSTANBUL
20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı sürelerde uygulanan hiperbarik oksijenin kan beyin bariyeri üzerine etkisi - Sayfa 1
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP ANABİLİM DALI FARKLI SÜRELERDE UYGULANAN HİPERBARİK OKSİJENİN KAN BEYİN BARİYERİ ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Selçuk TATAR Tez Danışmanı Prof. Dr. Akın Savaş TOKLU UZMANLIK TEZİ İSTANBUL 2013 ...
Farklı sürelerde uygulanan hiperbarik oksijenin kan beyin bariyeri üzerine etkisi - Sayfa 3
2 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP ANABİLİM DALI FARKLI SÜRELERDE UYGULANAN HİPERBARİK OKSİJENİN KAN BEYİN BARİYERİ ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Selçuk TATAR Tez Danışmanı Prof. Dr. Akın Savaş TOKLU UZMANLIK TEZİ İSTANBUL 2013 ...
Radyoterapi uygulanmış fibroblast kültürlerinde hiperbarik oksijenin etkilerinin değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP ANABİLİM DALI RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ FİBROBLAST KÜLTÜRLERİNDE HİPERBARİK OKSİJENİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Deneysel çalışma) Dr. Gamze ÖZTÜRK UZMANLIK TEZİ (Tez danışmanı Doç. Dr. Salih AYDIN) İSTANBUL 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
danışman
uzmanlık
oksijen
dalı
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ SUALTi HEKİMLİGİ VE HİPERBARİK TIP ANADİLİM DALI
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN PERİFERİK SİNİRLERİN GERGİN TAMİRİNE ETKİSİ
(DENEYSEL ÇALIŞMA)
Dr. Bengüsu ÖROGLU
Danışman
Prof. Dr. Şamil AKTAŞ
UZMANLIK TEZİ
İSTANBUL
2008

İlgili Kaynaklarsingle.php