Hipertansiyonu olan hemodiyaliz hastalarında diyalizat sodyumunun düşürülmesinin etkileri.

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
HİPERTANSİYONU OLAN HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYALİZAT SODYUMUNUN
DÜŞÜRÜLMESİNİN ETKİLERİ
Dr. Ramazan ESEN DAHİLİYE
UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Reha ERKOÇ
VAN 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
HİPERTANSİYONU OLAN HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYALİZAT SODYUMUNUN
DÜŞÜRÜLMESİNİN ETKİLERİ
Dr. Ramazan ESEN DAHİLİYE
UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Reha ERKOÇ
VAN 2006

İlgili Kaynaklar
single.php