Hipotiroidi, subklinik hipotiroidi, hipertiroidi ve subklinik hipertiroidi hastalarında anksiyete ve depresyon sıklığı

bulunduğu çevre, içinde yaşadığı toplum, kaynaklar ve iş imkanlarından oluşmakta, bu birimler de sağlık durumu ve yaşam kalitesiyle etkileşmektedir. Kısacası yaşam kalitesi multifaktöryel bir kavram olup, cinsiyet, yaş, kültür, zaman, kişilik yapısı ve spesifik hastalık durumu gibi faktörlerle değişik derecelerde etkileşmektedir (78). Yaşam kalitesi değerlendirilirken, kişilerin kendi fiziksel, psikolojik ve sosyal işlevlerinden ne ölçüde memnun olduklarının ve yaşamlarının bu yönleri ile ilgili özelliklerin varlığı veya yokluğunun ne ölçüde onları rahatsız ettiğinin saptanması hedeflenir. Örneğin kişinin kaç saat uyuduğu değil, uykusundan memnun olup olmaması yaşam kalitesinin belirleyicilerinden biridir. Yaşam kalitesinin pek çok bileşeni vardır: Sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanma, yeterli beslenme ve korunma, sağlıklı bir çevre, hak, fırsat ve cinsiyet eşitliği, günlük yaşama katılma, saygınlık ve güvenlik. Bu bileşenlerin her biri tek tek önemli olduğundan, yaşam kalitesinin tanımlanması ve ölçümü zordur. Tek bir toplumun içinde bile yaşam kalitesi, alt kültürlere ve bireylere göre farklılık göstermektedir (78). Yaşam kalitesi değerlendirilirken ilk dönemlerde fonksiyonel durum ile eşdeğer tutulmuş ve Karnosky Performans Durumu Skalası ve Zubrod Skalası kullanılmıştır (79, 80). Ancak çalışmalar fonksiyonel durum ve genel yaşam kalitesi arasında zayıf bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Genel yaşam kalitesi sadece fonksiyonel yetileri değil; aynı zamanda semptomları, tedavilerin yan etkilerini, sosyal, psikolojik, ruhsal, ailesel ve ekonomik bakış açıları gibi değişik boyutları da içerir. Yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla kullanılacak ölçütlerin çok boyutlu, subjektif, kullanışlı, geçerli ve güvenilir olması gerekmektedir (81). Bu nedenle yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütlerde de bir çeşitlilik vardır. Kullanılan ölçekler genel olarak iki grupta incelenebilir:
a) Genel yaşam kalitesi ölçekleri: Bir çok boyutu içeren, geniş bir soru yelpazesine sahip indekslerdir. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği, Nottingham Sağlık profili. Toplumda farklı hastalıklar arasında karşılaştırma yapmak amacıyla oluşturulmuştur.
2234. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ayaktan kemoterapi alan hastalar ve yakınlarında sağlıkla ilgili yaşam kalitesi - Sayfa 13
YAŞAM KALİTESİNİN TANIMI Yaşam kalitesi (Quality of life, QOL), kişinin yaşadığı kültür ve değer sistemleri çerçevesinde, amaçları, beklentileri, standartları ve ilgileri ile ilişkili olarak yaşamdaki pozisyonunu algılaması şeklinde tanımlanır. Kişinin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu, inançları, sosyal ilişkileri ve çevresiyle ilişkisinden karmaşık bir yolla etkilenen geniş bir kavramdır. Sağl...
İdrar inkontinanslı çocuklarda ve ailelerinde yaşam kalitesi ve PinQ'nun Türk çocuklarındaki geçerliliği çalışması Validity of - Sayfa 36
2.4. YAŞAM KALİTESİ Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı sadece bedensel hastalığın olmaması değil, tam bir fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak tanımlar. Bu tanım geleneksel hasta yaklaşımına daha geniş bir boyut kazandırmıştır. Bu çerçevede toplum sağlığının ölçümünde şimdiye kadar kullanılan geleneksel morbidite ve mortalite yaklaşımı ve beklenen yaşam süresi kavramları artık sağlıklılığın de...
Gülveren Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 20 yaş ve üzeri evli kadınlarda üriner inkontinansın yaşam kalitesi ve cinsel fonksiyon üzerine etkisi - Sayfa 40
Psikologlar yaşam kalitesi kavramının yaşam koşullarının ötesinde yaşam koşullarından doyum bulup bulmama ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir. Yaşam kalitesi subjektif bir kavramdır. Yaşam kalitesi ile ilgili birçok tanımlamalar yapılmış olsa da, genel anlamda, bireysel iyilik durumunun bir anlatımı ve kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal halinden memnun olmasıdır (7). Son yıllarda özellikle ge...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kalitesini
fonksiyonel
kalitesi
durum
farklı
yaşam


34. SAYFA ICERIGI

bulunduğu çevre, içinde yaşadığı toplum, kaynaklar ve iş imkanlarından oluşmakta, bu birimler de sağlık durumu ve yaşam kalitesiyle etkileşmektedir. Kısacası yaşam kalitesi multifaktöryel bir kavram olup, cinsiyet, yaş, kültür, zaman, kişilik yapısı ve spesifik hastalık durumu gibi faktörlerle değişik derecelerde etkileşmektedir (78). Yaşam kalitesi değerlendirilirken, kişilerin kendi fiziksel, psikolojik ve sosyal işlevlerinden ne ölçüde memnun olduklarının ve yaşamlarının bu yönleri ile ilgili özelliklerin varlığı veya yokluğunun ne ölçüde onları rahatsız ettiğinin saptanması hedeflenir. Örneğin kişinin kaç saat uyuduğu değil, uykusundan memnun olup olmaması yaşam kalitesinin belirleyicilerinden biridir. Yaşam kalitesinin pek çok bileşeni vardır: Sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanma, yeterli beslenme ve korunma, sağlıklı bir çevre, hak, fırsat ve cinsiyet eşitliği, günlük yaşama katılma, saygınlık ve güvenlik. Bu bileşenlerin her biri tek tek önemli olduğundan, yaşam kalitesinin tanımlanması ve ölçümü zordur. Tek bir toplumun içinde bile yaşam kalitesi, alt kültürlere ve bireylere göre farklılık göstermektedir (78). Yaşam kalitesi değerlendirilirken ilk dönemlerde fonksiyonel durum ile eşdeğer tutulmuş ve Karnosky Performans Durumu Skalası ve Zubrod Skalası kullanılmıştır (79, 80). Ancak çalışmalar fonksiyonel durum ve genel yaşam kalitesi arasında zayıf bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Genel yaşam kalitesi sadece fonksiyonel yetileri değil; aynı zamanda semptomları, tedavilerin yan etkilerini, sosyal, psikolojik, ruhsal, ailesel ve ekonomik bakış açıları gibi değişik boyutları da içerir. Yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla kullanılacak ölçütlerin çok boyutlu, subjektif, kullanışlı, geçerli ve güvenilir olması gerekmektedir (81). Bu nedenle yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütlerde de bir çeşitlilik vardır. Kullanılan ölçekler genel olarak iki grupta incelenebilir:
a) Genel yaşam kalitesi ölçekleri: Bir çok boyutu içeren, geniş bir soru yelpazesine sahip indekslerdir. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği, Nottingham Sağlık profili. Toplumda farklı hastalıklar arasında karşılaştırma yapmak amacıyla oluşturulmuştur.
22

İlgili Kaynaklarsingle.php