Tablo-1b: Hodgkin Dışı Lenfomalarda DSÖ 2008 Sınıflaması
Prekürsör Lenfoid Neoplaziler
B lenfoblastik lösemi / lenfoma B lenfoblastik lösemi / lenfomanın çeşitli genetik anomalilerle olan formları (BCR/ABL, MLL, TEL/AML1, hiperdiploidi, hipodiploidi, IL3-IGH, TCF3/PBX1) T lenfoblastik lösemi / lenfoma
Matür B Hücre Neoplazileri
Kronik lenfositik lösemi / küçük lenfositik lenfoma B hücreli prolenfositik lösemi Splenik marjinal zon lenfoma Saçlı hücreli lösemi Sınıflandırılamayan splenik lenfoma Küçük B hücreli splenik diffüz kırmızı pulpa lenfoması Varyant saçlı hücreli lösemi Lenfoplazmositik lenfoma Waldenström makroglobulinemisi Ağır zincir hastalıkları (alfa, gama, mü ağır zincir hastalıkları) Plazma hücre neoplazmaları Ekstranodal mukoza ilişkili marjinal zon lenfoma Nodal marjinal zon lenfoma (MZL) Pediatrik tip nodal MZL Foliküler lenfoma (FL) Pediatrik tip foliküler lenfoma Primer kutanöz folikül merkezli lenfoma Mantle hücreli lenfoma (MHL) Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) T hücre / histiyositten zengin DBBHL Kronik enflamasyon ilişkili DBBHL EBV pozitif ileri yaş DBBHL Lenfomatoid granülomatozis Primer mediastinal (timik) büyük B hücreli lenfoma (PMBHL) İntravasküler büyük B hücreli lenfoma Primer kutanöz bacak tipi DBBHL ALK pozitif DBBHL Plazmoblastik lenfoma Primer effüzyon lenfoması HHV-8 ilişkili multisentrik castleman hastalığından oluşan DBBHL Burkit lenfoma (BL) Burkit ve DBBHL ayırımı yapılamayan B hücreli lenfoma DBBHL ve klasik Hodgkin lenfoma ayırımı yapılamayan lenfoma
Matür T ve DÖ (doğal öldürücü) Hücre Neoplazileri
T hücreli prolenfositik lösemi T hücreli büyük granüler lenfositik lösemi Agresif DÖ hücreli lösemi Sistemik EBV ilişkili çocukluk çağı T hücreli lenfoproliferatif hastalık Hydroa vaccineforme dermatozu benzeri lenfoma Erişkin T hücreli lösemi / lenfoma Ekstranodal nazal tip DÖ/T hücreli lenfoma Enteropati ilişkili T hücreli lenfoma Hepatosplenik T hücreli lenfoma Subkutan pannikülit benzeri T hücreli lenfoma Mikozis fungoides Sezary sendromu Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma Primer kutanöz agresif epidermotrofik CD-8 pozitif sitotoksik T hücreli lenfoma Primer kutanöz gama-delta T hücreli lenfoma Primer kütanöz küçük/orta CD-4 pozitif T hücreli lenfoma Periferal T hücreli lenfoma Anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfoma ALK pozitif anaplastik büyük hücreli lenfoma (ABHL) ALK negatif anaplastik büyük hücreli lenfoma
310. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çocukluk çağı lenfomalarında Epstein->Barr virüs insidansının araştırılması Incidance of Epstein-Barr virus in childhood lymphomas - Sayfa 21
Tablo 6: WHO sınıflaması I. Prekürsör lenfoid neoplaziler Prekürsör B lenfoblastik lösemi/ lenfoma Prekürsör T lenfoblastik lösemi/ lenfoma II. Matür B hücreli neoplaziler Kronik lenfositik lösemi/küçük lenfositik lenfoma B-hücreli prolenfositik lösemi Lenfoplazmasitik lenfoma Splenik B hücreli marjinal zon lenfoma Hairy cell lösemi Ağır zincir hastalıkları Plazma hücreli myelom/plazmasitoma Kem...
Anaplastik büyük hücreli lenfomada CD99 immünekspresyonunun klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi - Sayfa 11
aralarında prekürsör (öncü) hücreli ve periferik (matür) hücreli neoplaziler olarak ayrılmaktadır (29). DSÖ sınıflaması Tablo 1’de verilmektedir. Tablo-1: Dünya Sağlık Örgütü Sınıflaması (29) Prekürsör hücreli lenfoid neoplaziler -Prekürsör B lenfoblastik lenfoma/lösemi -Prekürsör T lenfoblastik lenfoma/lösemi Matür B hücreli lenfoid neoplaziler -Kronik lenfositik lösemi/küçük lenfositik lenfo...
Lenfomada DNA onarım gen polimorfizmleri - Sayfa 18
Tablo – 3: WHO 2008 Lenfoma Sınıflaması25 1.Prekürsör Lenfoid Neoplaziler  Prekürsör B lenfoblastik lösemi / lenfoma  Prekürsör T lenfoblastik lösemi / lenfoma 2.Matür B Hücreli Neoplaziler  Kronik lenfositik lösemi (KLL) / Küçük lenfositik lenfoma (SLL)  B hücreli prolenfositik lösemi  Splenik marjinal zon B hücreli lenfoma  Tüylü hücreli lösemi  Splenik B hücreli lenfoma / lösemi, sın...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hücreli
primer
nodal
ekstranodal
splenik
prolenfositik


10. SAYFA ICERIGI

Tablo-1b: Hodgkin Dışı Lenfomalarda DSÖ 2008 Sınıflaması
Prekürsör Lenfoid Neoplaziler
B lenfoblastik lösemi / lenfoma B lenfoblastik lösemi / lenfomanın çeşitli genetik anomalilerle olan formları (BCR/ABL, MLL, TEL/AML1, hiperdiploidi, hipodiploidi, IL3-IGH, TCF3/PBX1) T lenfoblastik lösemi / lenfoma
Matür B Hücre Neoplazileri
Kronik lenfositik lösemi / küçük lenfositik lenfoma B hücreli prolenfositik lösemi Splenik marjinal zon lenfoma Saçlı hücreli lösemi Sınıflandırılamayan splenik lenfoma Küçük B hücreli splenik diffüz kırmızı pulpa lenfoması Varyant saçlı hücreli lösemi Lenfoplazmositik lenfoma Waldenström makroglobulinemisi Ağır zincir hastalıkları (alfa, gama, mü ağır zincir hastalıkları) Plazma hücre neoplazmaları Ekstranodal mukoza ilişkili marjinal zon lenfoma Nodal marjinal zon lenfoma (MZL) Pediatrik tip nodal MZL Foliküler lenfoma (FL) Pediatrik tip foliküler lenfoma Primer kutanöz folikül merkezli lenfoma Mantle hücreli lenfoma (MHL) Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) T hücre / histiyositten zengin DBBHL Kronik enflamasyon ilişkili DBBHL EBV pozitif ileri yaş DBBHL Lenfomatoid granülomatozis Primer mediastinal (timik) büyük B hücreli lenfoma (PMBHL) İntravasküler büyük B hücreli lenfoma Primer kutanöz bacak tipi DBBHL ALK pozitif DBBHL Plazmoblastik lenfoma Primer effüzyon lenfoması HHV-8 ilişkili multisentrik castleman hastalığından oluşan DBBHL Burkit lenfoma (BL) Burkit ve DBBHL ayırımı yapılamayan B hücreli lenfoma DBBHL ve klasik Hodgkin lenfoma ayırımı yapılamayan lenfoma
Matür T ve DÖ (doğal öldürücü) Hücre Neoplazileri
T hücreli prolenfositik lösemi T hücreli büyük granüler lenfositik lösemi Agresif DÖ hücreli lösemi Sistemik EBV ilişkili çocukluk çağı T hücreli lenfoproliferatif hastalık Hydroa vaccineforme dermatozu benzeri lenfoma Erişkin T hücreli lösemi / lenfoma Ekstranodal nazal tip DÖ/T hücreli lenfoma Enteropati ilişkili T hücreli lenfoma Hepatosplenik T hücreli lenfoma Subkutan pannikülit benzeri T hücreli lenfoma Mikozis fungoides Sezary sendromu Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma Primer kutanöz agresif epidermotrofik CD-8 pozitif sitotoksik T hücreli lenfoma Primer kutanöz gama-delta T hücreli lenfoma Primer kütanöz küçük/orta CD-4 pozitif T hücreli lenfoma Periferal T hücreli lenfoma Anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfoma ALK pozitif anaplastik büyük hücreli lenfoma (ABHL) ALK negatif anaplastik büyük hücreli lenfoma
3

İlgili Kaynaklarsingle.php