Holditch teoreminin lie grup etkileriyle irdelenmesi


T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANA BİLİM DALI
HOLDITCH TEOREMİNİN LIE GRUP ETKİLERİYLE İRDELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN : Sultan ÖZDEMİR DANIŞMAN : Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ
VAN – 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANA BİLİM DALI
HOLDITCH TEOREMİNİN LIE GRUP ETKİLERİYLE İRDELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN : Sultan ÖZDEMİR DANIŞMAN : Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ
VAN – 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php