Homokiral epoksitlerin sentezleri ve bazı doğal bileşiklerin total sentezlerindeki kullanımları


T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HOMOKİRAL EPOKSİTLERİN SENTEZLERİ VE BAZI DOĞAL BİLEŞİKLERİN
TOTAL SENTEZLERİNDEKİ KULLANIMLARI
Mustafa ER
DOKTORA TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI
BURSA 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HOMOKİRAL EPOKSİTLERİN SENTEZLERİ VE BAZI DOĞAL BİLEŞİKLERİN
TOTAL SENTEZLERİNDEKİ KULLANIMLARI
Mustafa ER
DOKTORA TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI
BURSA 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php