Horasan Türkçesi Hemrah ve Seyyad Han Destanı (İnceleme – Metin – Sözlük)

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ESKİ TÜRK DİLİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HORASAN TÜRKÇESİ HEMRAH VE SEYYAD HAN DESTANI
(İNCELEME – METİN – SÖZLÜK)
BABAK JAVANSHIR 0003718006
TEZ DANIŞMANI Dr. FİLİZ KIRAL
İSTANBUL 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin yazılarındaki söz dizimi ile edebi dilin söz diziminin karşılaştırılması - Sayfa 72
ÖZDEMİR, Emin, Cümle Kalıpları, Türk Dili S.184, TDK Yayınları, Ankara, 1967, s.292-296 YÜKSEK LİSANS TEZLERİ AKPINAR, Elif, Dede Korkut Kitabının Söz Dizimi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 1997 BULUT, Ayşe, Refik Halid Karay’ın Memlekete Hikayelerinde Söz Dizimi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tür...
1980 yılında yayımlanan Türk romanlarında toplumcu gerçekçilik - Sayfa 305
290 Ener, A. (2009). Recep Bilginer ve Tiyatro Oyunları Üzerine Bir İnceleme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir. Ertem, E.C. (2006). Romanlarda 12 Eylül Askerî Müdahalesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı. Yayımlanma...
Anadolu efsanelerinin tanımı ve tasnifi - Sayfa 141
6. Osan, Mustafa; Kuzeydoğu Denizli Yöresinde Anlatılan Efsaneler, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Halkbilimi Bilim Dalı, Denizli 2006 7. Özdoğan, Rahime, Amasya’da Adak Yerleri ile İlgili Halk Anlatıları, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Sams...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

edebiyatı
lisans
yüksek
dalı
anabilim
dili


1. SAYFA ICERIGI

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ESKİ TÜRK DİLİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HORASAN TÜRKÇESİ HEMRAH VE SEYYAD HAN DESTANI
(İNCELEME – METİN – SÖZLÜK)
BABAK JAVANSHIR 0003718006
TEZ DANIŞMANI Dr. FİLİZ KIRAL
İSTANBUL 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php