HÜCRE HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN SİTOKİMYASAL OLARAK
İNCELENMESİ
Ayşe Pınar ÖZTOPÇU
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Biyoloji Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji Biliın Dalı
OCAK 19961. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tuz Gölü çevresindeki bazı endemik halofit bitkilerin ekofizyolojisi - Sayfa 2
Gökçen BAYSAL FURTANA tarafından hazırlanan “TUZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ BAZI ENDEMİK HALOFİT BİTKİLERİN EKOFİZYOLOJİSİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Hayri DUMAN ………………………… (Tez Danışmanı) Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Rukiye TIPIRDAMAZ …………………………. (Tez Danışmanı) Biyoloji Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Biyoloj...
STZ-diabetik sıçanlarda ACE inhibitörü ve angiotensin reseptör blokerinin böbrek dokusunda clusterin ve apoptoz üzerine etkileri - Sayfa 2
TEZ ONAYI II Bu çalışma 17/03/2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Biyoloji programında Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. Enstitü Müdürü Prof.Dr.Emine Kökoğlu Tez Danışmanı (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı) Prof.Dr.Melek Öztürk İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tez İzleme Komite Üyesi (Üniversite, ...
Çeşitli et örneklerinden izole edilen Bacillus türlerinin tanımlanması, proteolitik ve lipolitik enzim aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 2
Hakan ÖZDOĞAN tarafından hazırlanan ÇEŞİTLİ ET ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BACILLUS TÜRLERİNİN TANIMLANMASI, PROTEOLİTİK VE LİPOLİTİK ENZİM AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Nihal YÜCEL Tez Danışmanı, Biyoloji Anabilim Dalı ……………………………….. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lis...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalı
biyoloji
anabilim
tezi
lisans
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

HÜCRE HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN SİTOKİMYASAL OLARAK
İNCELENMESİ
Ayşe Pınar ÖZTOPÇU
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Biyoloji Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji Biliın Dalı
OCAK 1996

İlgili Kaynaklarsingle.php