Hulviyat-ı Şahı giriş-inceleme-metin-sözlük Hulviyat-i Şahı introduction-searching-text-vpcabulary

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
TÜRK DİLİ BİLİM DALI
HULVİYT-I ŞAH GİRİŞ- İNCELEME- METİN- SÖZLÜK
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Danışman Yard. Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ
Hazırlayan Necmi HAMAMCİOĞLU
VAN-20062. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkçe - Türkmence bilgisayarlı çeviri - Sayfa 19
9 1. Fin – Ugor Fince Macarca Ugorca 2. Samoyed Dilleri 1. Türkçe 2. Moğolca 3. Mançu-Tunguz Şekil 2. Ural Altay Dil Ailesi Dil bilimcilerine göre, Türk dilleri tarihi ve coğrafi bakımdan ele alındığında altı dala ayırmak mümkün. İlk dalı, Oğuz veya güneybatı dalıdır, Azeri, Türk, Türkmen ve Horasan Türk dillerini içerir. İkinci dalı ise, Kıpçak veya kuzeybatı dalıdır, Kazak, Karakalp...
Çukurova Üniversitesi'ndeki araştırma görevlilerinin motivasyonu - Sayfa 68
EK 6. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Anabilim Dallarında Temmuz 2004 Yılı İtibarı ile Fiilen Görev Yapan Araştırma Görevlilerinin Sayısal Dağılımı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı Fizik Bölümü Katı Hal Fiziği Anabilim Dalı Biyoloji Bölümü Moleküler Biyolo...
Karahanlı Türkçesinde fiil - Sayfa 685
ÖZ GEÇMİŞ 1979 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinde doğdu. 1996 yılında Malatya Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünü kazandı. 2000 yılında bu bölümü birincilikle tamamlayarak Kayseri’ye öğretmen olarak atandı. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı a...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilim
dalı
türk
üniversitesi
yüksek
dili


2. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
TÜRK DİLİ BİLİM DALI
HULVİYT-I ŞAH GİRİŞ- İNCELEME- METİN- SÖZLÜK
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Danışman Yard. Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ
Hazırlayan Necmi HAMAMCİOĞLU
VAN-2006
single.php