I-yakınsaklık ve I-süreklilik

I-YAKINSAKLIK VE I-SÜREKLİLİK
YÜKSEK LİSANS TEZİ Yeliz KIYAK UÇAR DANIŞMAN Prof. Dr. Fatih NURAY
MATEMATİK ANABİLİM DALI Mart 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çorum yöresi düşük tenörlü krom cevherlerinin zenginleştirilmesi - Sayfa 49
Kromit Miktarı = 340.83* 4.5 =0.6390=%63.90 (340.83* 4.5) (315 31.55) * 2.5 Gang mineralleri miktarı da %36.10 olarak hesap edilir. 37 Şekil 4.10 -0.150 +0.106 mm kromit numunesinin mikroskop görüntüsü. Çizelge 4.5 -0.150 +0.106 mm kromit numunesinin mikroskopla sayım çizelgesi SERBEST TANELER KROM I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I ...
Çorum yöresi düşük tenörlü krom cevherlerinin zenginleştirilmesi - Sayfa 48
36 Şekil 4.9 -0.300 +0.150 mm kromit numunesinin mikroskop görüntüsü. Çizelge 4.4 -0.300 +0.150 mm kromit numunesinin mikroskopla sayım çizelgesi. KROM SERPANTİN KROMSERPANTİN SERBEST TANELER I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-I I-I-I-I-...
Vorikonazol, amfoterisin B ve kaspofunginin tek başına ve kombinasyonda Candida krusei izolatlarına karşı in vitro farmakodinamik etkinliği - Sayfa 67
56    Tablo 4.4. Time-kill testleri ile elde edilen kombinasyon sonuçları* İzolat No VOR-CAS 1/4xMİK 1xMİK 4xMİK 8 24 48 4 8 24 48 4 8 24 48 1 I I S II S I II A I 2 I I I II I I II I I 3 I I I II I I II A I 4 I I S II I I 5 I S S II I I II A II I I I 6 I I S II S I II I I 7 I I I II I I II I I 8 I I I II I S SS I I 9 I A A II I A SS I I 10 I I ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ıyakınsaklık
ısüreklilik
yüksek
lisans
tezi
yeliz


1. SAYFA ICERIGI

I-YAKINSAKLIK VE I-SÜREKLİLİK
YÜKSEK LİSANS TEZİ Yeliz KIYAK UÇAR DANIŞMAN Prof. Dr. Fatih NURAY
MATEMATİK ANABİLİM DALI Mart 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php