IEn’deki Wintgen ideal yüzeylerin bir karakterizasyonu A characterization of Wintgen ideal surfaces in

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
IE n DEKİ WİNTGEN İDEAL YÜZEYLERİN BİR KARAKTERİZASYONU
Ertuğrul AKÇAY Prof. Dr. Kadri ARSLAN
(Danışman)
YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI
BURSA2013 Her Hakkı Saklıdır2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


2. SAYFA ICERIGI

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
IE n DEKİ WİNTGEN İDEAL YÜZEYLERİN BİR KARAKTERİZASYONU
Ertuğrul AKÇAY Prof. Dr. Kadri ARSLAN
(Danışman)
YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI
BURSA2013 Her Hakkı Saklıdırsingle.php