IEn’deki Wintgen ideal yüzeylerin bir karakterizasyonu A characterization of Wintgen ideal surfaces in

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖZET. i

ABSTRACT . ii

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR . iii

İÇİNDEKİLER . iv SİMGELER DİZİNİ . v

1. GİRİŞ . 2. TEMEL KAVRAMLAR. 2.1. Giriş . 2.2. E n de Yüzeyler. 3. E3 DEKİ YÜZEYLERİN EULER EŞİTLİĞİ.

1 2 2
2
10

3.0. Giriş . 10

3.1. E3 de K ve H nın Arasındaki Eşitlikler . 10

4. E 4 DE WİNTGEN IDEAL YÜZEYLER. 4.0. Giriş .
4.1. E 4 de K ve H nın Arasındaki Eşitlikler.

16 16
16

4.2. E 4 de K ve K N nın Arasındaki Eşitlikler .
4.3. E 4 de K , K N ve H nın Arasındaki Eşitlikler .
4.3.1. Süperkonformal Yüzeyler . 4.3.2. Wintgen Ideal Yüzeyi . 5. E 4 DEKİ CHEN YÜZEYLERİ. 5.0. Giriş . 5.1. E 4 DEKİ CHEN YÜZEYLERİ.

22
25
25 30 33 33 33

KAYNAKLAR . 37 ÖZGEÇMİŞ . 39

iv8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


8. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖZET. i

ABSTRACT . ii

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR . iii

İÇİNDEKİLER . iv SİMGELER DİZİNİ . v

1. GİRİŞ . 2. TEMEL KAVRAMLAR. 2.1. Giriş . 2.2. E n de Yüzeyler. 3. E3 DEKİ YÜZEYLERİN EULER EŞİTLİĞİ.

1 2 2
2
10

3.0. Giriş . 10

3.1. E3 de K ve H nın Arasındaki Eşitlikler . 10

4. E 4 DE WİNTGEN IDEAL YÜZEYLER. 4.0. Giriş .
4.1. E 4 de K ve H nın Arasındaki Eşitlikler.

16 16
16

4.2. E 4 de K ve K N nın Arasındaki Eşitlikler .
4.3. E 4 de K , K N ve H nın Arasındaki Eşitlikler .
4.3.1. Süperkonformal Yüzeyler . 4.3.2. Wintgen Ideal Yüzeyi . 5. E 4 DEKİ CHEN YÜZEYLERİ. 5.0. Giriş . 5.1. E 4 DEKİ CHEN YÜZEYLERİ.

22
25
25 30 33 33 33

KAYNAKLAR . 37 ÖZGEÇMİŞ . 39

ivsingle.php