T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
YENİ TÜRK DİLİ BİLİM DALI
IĞDIR VE NAHÇIVAN AĞZININ KARŞILAŞTIRILMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Sultan Ruhan KURTBEYOĞLU
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL
KARS-20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin yazılarındaki söz dizimi ile edebi dilin söz diziminin karşılaştırılması - Sayfa 72
ÖZDEMİR, Emin, Cümle Kalıpları, Türk Dili S.184, TDK Yayınları, Ankara, 1967, s.292-296 YÜKSEK LİSANS TEZLERİ AKPINAR, Elif, Dede Korkut Kitabının Söz Dizimi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 1997 BULUT, Ayşe, Refik Halid Karay’ın Memlekete Hikayelerinde Söz Dizimi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tür...
Anadolu efsanelerinin tanımı ve tasnifi - Sayfa 141
6. Osan, Mustafa; Kuzeydoğu Denizli Yöresinde Anlatılan Efsaneler, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Halkbilimi Bilim Dalı, Denizli 2006 7. Özdoğan, Rahime, Amasya’da Adak Yerleri ile İlgili Halk Anlatıları, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Sams...
1980 yılında yayımlanan Türk romanlarında toplumcu gerçekçilik - Sayfa 305
290 Ener, A. (2009). Recep Bilginer ve Tiyatro Oyunları Üzerine Bir İnceleme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir. Ertem, E.C. (2006). Romanlarda 12 Eylül Askerî Müdahalesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı. Yayımlanma...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalı
üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
türk


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
YENİ TÜRK DİLİ BİLİM DALI
IĞDIR VE NAHÇIVAN AĞZININ KARŞILAŞTIRILMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Sultan Ruhan KURTBEYOĞLU
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL
KARS-2011

İlgili Kaynaklarsingle.php