İki boyutlu fotonik kristaller için tensör green fonksiyonu ile fotonik bant boşluğu hesaplarıİKİ BOYUTLU FOTONİK KRİSTALLER İÇİN TENSÖR GREEN FONKSİYONU İLE FOTONİK BANT BOŞLUĞU HESAPLARI
Nurgül AKINCI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında Doktora Tezi Olarak Hazırlanmıştır
ZONGULDAK Ocak 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 93
81 Asagidaki gibi sonuçlar özetlenebilir. Bir kozmik dize disaridan yuvarlak ters dönen fotonlarin olusan tek bir fotonik kabuk ile çevrilidir zaman fotonik kabuk bir uçak duvar gibi görünüyor. Fotonlar sarmal oldugunda Ancak, birden fotonik kabuklari mümkündür. Bir kozmik dize etrafinda eksenel fotonlar ile hiçbir fotonik kabuk yoktur. Genel hat tekillige için tek bir fotonik kabuk her zaman mümk...
Fotonik kristallerde ışığın yavaşlatılması - Sayfa 7
ÖZET İÇİNDEKİLER ABSTRACT TEŞEKKÜR İÇİNDEKİLER ŞEKİLLERİN LİSTESİ KISALTMALAR SEMBOL LİSTESİ 1. GİRİŞ 1.1. Fotonik Kristaller 1.2. Fotonik Kristallerde Işığın Yavaşlaması 2. FOTONİK KRİSTAL ve MAXWELL DENKLEMLERİ 2. 1. Fotonik Kristal Yapılarda Elektromanyetik Dalga Hareketi 3. FOTONİK KRİSTAL DALGA KILAVUZLARI VE YAVAŞ IŞIK 3. 1. Fotonik Kristal Dalga Kılavuzu ve Dis...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fotonik
kristaller
bant
boyutlu
tezi
doktora


1. SAYFA ICERIGI

İKİ BOYUTLU FOTONİK KRİSTALLER İÇİN TENSÖR GREEN FONKSİYONU İLE FOTONİK BANT BOŞLUĞU HESAPLARI
Nurgül AKINCI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında Doktora Tezi Olarak Hazırlanmıştır
ZONGULDAK Ocak 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php