İkinci basamaktan indirgeme dizileri ile Hessenberg determinantların karakterizasyonu

İKİNCİ BASAMAKTAN İNDİRGEME DİZİLERİ İLE HESSENBERG DETERMİNANTLARIN KARAKTERİZASYONU
MENŞUR TUĞBA (KAYAALP) YALÇIN
YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
NİSAN 2009 ANKARA
i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

İKİNCİ BASAMAKTAN İNDİRGEME DİZİLERİ İLE HESSENBERG DETERMİNANTLARIN KARAKTERİZASYONU
MENŞUR TUĞBA (KAYAALP) YALÇIN
YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
NİSAN 2009 ANKARA
i

İlgili Kaynaklarsingle.php