İlaç endüstrisinde kullanılabilecek heteroatom içeren yeni organik moleküller sentezi


T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KULLANILABİLECEK HETEROATOM İÇEREN YENİ ORGANİK MOLEKÜLLER SENTEZİ
GÖKÇE GÖKSU
DOKTORA TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ORGANİK KİMYA PROGRAMI
DANIŞMAN PROF. DR. NÜKET ÖCAL
İSTANBUL, 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

5E öğretim modelinin organik kimya laboratuvarı dersinde uygulanmasının öğrencilerin kavramsal anlamalarına, bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve organik kimya laboratuvarı dersine karşı tutumlarına etkisi. - Sayfa 19
6 ilaçları ve başımız ağrıdığında aldığımız aspirin sentezlenmiş karbonlu bileşiklerden sadece bazılarıdır. Günlük yaşantımızda aslında her yanımız organik bileşiklerle doludur. Her şeyden önce vücudumuzu oluşturan proteinler, karbonhidratlar, enzimler, RNA, DNA organiktir ve vücudumuzda oluşan tüm tepkimeler organik bileşiklerle oluşmaktadır. Organik kimyanın iyi anlaşılması aslında hayata dair...
- Sayfa 21
1. GIRIS 1.1 Organometallic kimya Organometalik kimya sanayi ve son birkaç on yilda akademik dünya, hem de kimyagerler için arastirma zorlu bir konu haline gelmistir. Organik ve inorganik kimya Onun büyük rolü sayisiz uygulamalari olan yapisal çesitli bilesiklerin sentezi oldugunu. Organik ve inorganik kimya kendi fonksiyonlarina ek olarak, ayni zamanda biyokimya olarak kimya diger dallarinda önem...
- Sayfa 18
I.BÖLÜM 1.0RGANIK MALZEMELER KIMYA IÇERISINDE YER ALAN PLASTIK Kimya yer alan Organik IÇERISINDE dalinin Kimya 1830'lu yillardan beri Ayri Bir Bilim dali Olarak incelenmektedir. Dogal plastiklerin Yetersizligi göz Önüne alinarak, organik Reaksiyon Türkçe Türleri IÇERISINDE Bulunan polimerlesme reaksiyonlari ile ilk sentetik plastikler bulunmustur. Bu Reaksiyon Türkçe Türü ile birçok plastik...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kimya
organik
üniversitesi
yeni
sentezi
prof


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KULLANILABİLECEK HETEROATOM İÇEREN YENİ ORGANİK MOLEKÜLLER SENTEZİ
GÖKÇE GÖKSU
DOKTORA TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ORGANİK KİMYA PROGRAMI
DANIŞMAN PROF. DR. NÜKET ÖCAL
İSTANBUL, 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php