YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İLGİ BÖLGELERİ VE YEREL TANIMLAYICILAR İLE GENELLEŞTİRİLMİŞ HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE EN AZ
EYLEMSİZLİK EKSENİ TABANLI HİZALAMA YAKLAŞIMI İLE TÜRK İŞARET DİLİ TANIMA SİSTEMİ
Bilg. Müh. Yük. Lis. Oğuz ALTUN

FBE Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı Jüri Üyeleri

: 20 Aralık 2010
: Yrd.Doç.Dr. Songül ALBAYRAK (YTÜ) : Prof.Dr. A. Coşkun SÖNMEZ (YTÜ)
Doç.Dr. Cem ÜNSALAN (YÜ)
Doç.Dr. Yusuf Sinan AKGÜL (GYTE) Yrd.Doç.Dr. Elif KARSLIGİL (YTÜ)

İSTANBUL, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İyon borürlenmiş kesme takımlarında performans araştırılması - Sayfa 3
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İYON BORÜRLENMİŞ KESME TAKIMLARINDA PERFORMANS ARAŞTIRILMASI DOKTORA TEZİ Süleyman BAŞTÜRK (503002204) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 13 Kasım 2009 Tezin Savunulduğu Tarih : 10 Mart 2010 Tez Danışmanı : Diğer Jüri Üyeleri : Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ERTEN (İTÜ) Prof.Dr. Barlas ERYÜREK (İTÜ) Prof.Dr. Necati TAHRALI (YTÜ) Prof.Dr. Erha...
Merkezi çaprazlı çelik çerçevelerde artımsal mod birleştirme yöntemi ile deprem performansının değerlendirilmesi - Sayfa 4
YÜKSEK LøSANS TEZø JÜRø ONAY SAYFASI G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun 07.06.2010 tarih ve 2010/25 sayılı kararıyla oluúturulan jüri tarafından 30.06.2010 tarihinde tez savunma sınavı yapılan Onur Akovalı’nın tez çalıúması Deprem ve Yapı Mühendisli÷i Anabilim Dalında YÜKSEK LøSANS tezi olarak kabul edilmiútir. JÜRø ÜYE (TEZ DANIùMANI) : Doç.Dr. Yasin Fahjan ...
Kara yolu proje elemanlarının yapım maliyetine etkilerinin incelenmesi - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARAYOLU PROJE ELEMANLARININ YAPIM MALİYETİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Yük. Müh. Arzu TOPBAŞ SOYCAN FBE Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Anabilim Dalı Geomatik Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı Jüri Üyeleri : 26 Aralık 2006 : Prof. Dr. Ali ARBEY (YTÜ) : Prof. Dr. Emine AĞAR (İTÜ) : Yrd.Doç.Dr. Engin GÜLA...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

doçdr
tezi
bilimleri
enstitüsü
jüri
danışmanı


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İLGİ BÖLGELERİ VE YEREL TANIMLAYICILAR İLE GENELLEŞTİRİLMİŞ HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE EN AZ
EYLEMSİZLİK EKSENİ TABANLI HİZALAMA YAKLAŞIMI İLE TÜRK İŞARET DİLİ TANIMA SİSTEMİ
Bilg. Müh. Yük. Lis. Oğuz ALTUN

FBE Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı Jüri Üyeleri

: 20 Aralık 2010
: Yrd.Doç.Dr. Songül ALBAYRAK (YTÜ) : Prof.Dr. A. Coşkun SÖNMEZ (YTÜ)
Doç.Dr. Cem ÜNSALAN (YÜ)
Doç.Dr. Yusuf Sinan AKGÜL (GYTE) Yrd.Doç.Dr. Elif KARSLIGİL (YTÜ)

İSTANBUL, 2010single.php