T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İLK AŞINMA BÖLGESİNDE TAKIM AŞINMASINI ETKİLEYEN PARAMETRELERİN DENEYSEL ANALİZİ
Kadir ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof.Dr. M. Cemal ÇAKIR
(Danışman)
BURSA-20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yaşlandırılmış Cu-Be alaşımlarının elektrik akımı altında aşınma davranışlarının incelenmesi - Sayfa 23
2.2. AŞINMA VE AŞINMA MEKANİZMALARI Aşınma mekanizmaları, sürtünme süresince meydana gelen kompleks değişikliklere bağlı olarak tanımlanmaktadır. Genelde aşınma, tek bir aşınma mekanizması süresince yer almamaktadır. Bu nedenle sistemde bu şekilde, her bir tür aşınmadaki her bir aşınma mekanizmasının anlaşılması önemlidir. Aşınma, kimyasal bozulma veya temas ara yüzeyinde ergime suretiyle oluşan ...
Sert dolgu kaynağında dolgu alaşım elementlerinin aşınma direnci, mikroyapı ve seyrelme miktarları üzerine etkisi - Sayfa 188
157 Şekil 8.71 Sert dolgu kaynağı-1 numunesinin aşınma deneyinde, üç farklı aşınma mesafesi için bilya aşınmasının görüntüsü (a) 1050 m aşınma mesafesi için bilya aşınmasının görüntüsü, (b) 4200 m aşınma mesafesi için bilya aşınmasının görüntüsü, (c) 9450 m aşınma mesafesi için bilya aşınmasının görüntüsü Şekil 8.72 Sert dolgu kaynağı-2 numunesinin aşınma deneyinde, üç farklı aşınma mesafesi içi...
Sert dolgu kaynağında dolgu alaşım elementlerinin aşınma direnci, mikroyapı ve seyrelme miktarları üzerine etkisi - Sayfa 189
158 Şekil 8.73 Sert dolgu kaynağı-3 numunesinin aşınma deneyinde, üç farklı aşınma mesafesi için bilya aşınmasının görüntüsü (a) 1050 m aşınma mesafesi için bilya aşınmasının görüntüsü, (b) 4200 m aşınma mesafesi için bilya aşınmasının görüntüsü, (c) 9450 m aşınma mesafesi için bilya aşınmasının görüntüsü Şekil 8.74 Sert dolgu kaynağı-4 numunesinin aşınma deneyinde, üç farklı aşınma mesafesi içi...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aşınma
aşınmasını
yüksek
analizi
takım
parametrelerin


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İLK AŞINMA BÖLGESİNDE TAKIM AŞINMASINI ETKİLEYEN PARAMETRELERİN DENEYSEL ANALİZİ
Kadir ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Prof.Dr. M. Cemal ÇAKIR
(Danışman)
BURSA-2008

İlgili Kaynaklarsingle.php