İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde kullanılan problem çözme teknikleri ve etkinlikleriT.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD
İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ VE ETKİNLİKLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Gülmisal EMİROĞLU
HAZIRLAYAN Lale ULUÇAMLIBEL
064214021014
KONYA 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim II. kademe (6. ve 7. sınıf) sosyal bilgiler konu alanı ders kitaplarının öğretmenlerin algıları ve kitap analizi ile yeterliğinin analiz edilmesi: - Sayfa 12
12 4.1.2.1.2.1. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı’nın İçeriğine Yönelik Öğretmen Görüşleri Bulgular ve Yorumlar……………………………………………………………...72 4.1.2.1.2.1.1. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İçeriğine İlişkin Görüşlerine Ait Bulgular ve Yorumlar……………………………………………………………………………….…..…72 4.1.2.1.2.1.2. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmenl...
Bireysel ve toplumsal bir durum olarak Türkiye'de önyargı ve ayrımcılık - Sayfa 105
2.4.6. Sınıf/Tabaka Ayrımcılığı Sınıf, bir toplum içinde bireyler veya gruplar arasında var olan hiyerarşik farklılıklardır. “Sosyal sınıf” terimi genellikle “sınıf” teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Sınıf aynı zamanda bir sınıf sistemi veya sosyal tabakalaşma sistemi içinde belirli bir pozisyon anlamına gelmektedir. Sınıf sistemleri ve sosyal tabakalaşma toplumsal yapıda göz ardı e...
Sosyal bilgiler öğretiminde sınıf dışı okul ortamlarının kullanılma durumları - Sayfa 13
xi Çizelge Listesi ÇİZELGE 1. ARAŞTIRMAYA KATILAN SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZELLİKLERİ ..................................21 ÇİZELGE 2. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞME KODLAMA ANAHTARINDA BULUNAN SORULARIN GÜVENLİK YÜZDELERİ ........................................................................................................................................................

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sosyal
sınıf
bilgiler
kullanılan
yüksek
selçuk


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD
İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ VE ETKİNLİKLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Gülmisal EMİROĞLU
HAZIRLAYAN Lale ULUÇAMLIBEL
064214021014
KONYA 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php